POHRANIČNÍ STRÁŽ (1954–1958)

20.06.2012 22:31
vojín svobodník desátník
(z povolání)
četař rotný
(z povolání)
staršina
(z povolání)
podporučík poručík nadporučík kapitán
 
major podplukovník plukovník generálmajor