POHRANIČNÍ STRÁŽ (1951–1953)

20.06.2012 22:25
vojín svobodník desátník
(z povolání)
četař rotný
(z povolání)
 
staršina
(z povolání)
podporučík poručík nadporučík kapitán
štábní kapitán major podplukovník plukovník generálmajor