Pohotovostní pluk 1 Národní bezpečnosti ( PP 1 NB ) LISTOPAD 1945

20.06.2012 21:07

Velitelství PP 1 NB
Poddůstojnická škola PP 1 NB
  1.rota PP 1 NB
  2.rota PP 1 NB
  3.rota PP 1 NB
  4.rota PP 1 NB
  5.rota PP 1 NB
  6.rota PP 1 NB
  7.rota PP 1 NB
  8.rota PP 1 NB
  9.rota PP 1 NB
10.rota PP 1 NB
11.rota PP 1 NB
12.rota PP 1 NB

Praha
Praha 10 , Přípotoční ul.
Karlovy Vary
Varnsdorf
Liberec
letovisko Na Tokáni
Cheb
Jirkov u Chomutova
Tachov
Trmice u Ústí nad Labem
Broumov

Trutnov
Jílová u Podmokem