Pocta hrdinovi

26.08.2017 09:34

Mramorová deska na domku, kde bydlel s. Karel Vydra na Plzeňské třídě v Berouně nesla nápis : Zde padl za svobodu lidu dne 18. 8. 1943 Molák Josef, člen ilegálního ÚV KSČ. Čest jeho památce.

Proč píšeme, nesla. Protože po majetkovém a politickém převratu v naší zemi, kdy se skuteční hrdinové stali nepohodlnými jen proto, že byli členy KSČ. A pokračujeme….“Soudruh Josef Molák po rozbití II. ilegálního ÚV KSČ organizoval na Berounsku III. ilegální ÚV KSČ, jehož sídlo bylo právě v domě č.p. 856/113,  majitelem byl s. Karel Vydra.

Opíral se o zaměstnance Včely a Rudých odborů a zajistil spojení s kraji a okresy pomocí instruktorů. Taktiku jednotné národní fronty, s vedoucí úlohou KSČ, v boji proti fašismu rozpracoval dále III. ilegální ÚV KSČ dne  9. 7. 1943 na památném zasedání v chatě Port Igarka v Březové na Berounsku, kde byl přítomen Karel Vetiška, který sem přinesl směrnice moskevského vedení KSČ. III. ilegální ÚV KSČ pracoval v těžkých podmínkách fašistické okupace po heydrichiádě, organizoval národ k přípravě celonárodního povstání a ustavoval bojové družiny, jako základ partyzánských oddílů. Po zastřelení soudruha Moláka, k němuž došlo při zatýkání gestapem na Berounsku dne 18. 8. 1943, pracoval III. ilegální ÚV KSČ s mnoha obtížemi za nesmírně těžkých podmínek.

Zdroj: Berounsko v odboji vydáno v roce 1981

Stejně jako vždy v májových dnech a ve výročí smutné události roku 1943     i letos se sešli členové ČSBS, KSČM, KČP a LKŽ u pomníku Josefa Moláka, aby kyticemi díků poděkovali statečným bojovníkům proti fašismu.

Nikdo nesmí být zapomenut – nic nesmí být zapomenuto………….

 

OR KČP Beroun

Předsedkyně OV  ČSBS  v Berouně Alena Meszárosová a předseda OR KČP Jiří Pokorný.
Místopředseda OV KSČM v Berouně s. Václav Hrubý při projevu u pomníku J. Moláka.

Fotogalerie: Pocta hrdinovi