POCHODY SMRTI OPAVSKEM

02.05.2015 07:39

   S postupující osvobozovací misí RA a spojeneckých vojsk v roce 1945 na východní frontě začali nacisté vyklízet koncentrační tábory, věznice
a zajatecké tábory. Desetitisíce válečných zajatců a vězňů - Britů, Francouzů, a.j. národností byly vyhnány na transporty a pochody smrti, které směřovaly do Německa. Přesuny trvaly řadu dní, bez vody, jídla, špatně oblečeni. Přenocovali často v otevřených železničních vagónech, pod širým nebem, v kůlnách za krutých mrazů. Kdo nemohl v pochodu pro únavu a nemoc pokračovat byl esesmany bez milosti zastřelen. Trasy pochodů jsou poznamenány hroby ubitých zajatců.
   Od ledna 1945 procházely pochody smrti také Opavskem. Po skončení 2. světové války byly roztroušené hroby obětí fašistické zvrhlosti exhumovány a soustředěny zpravidla na místních hřbitovech.
   Např. na Opavsku - nad hroby v Opavě, Opavě - Jaktaři, Opavě - Kylešovicích, Březové, Budišově nad Budišovkou, Guntramovicích, Raduni a Vlaštovičkách jsou postaveny památníky, aby připomínaly nám
i budoucím generacím krutost fašismu.

   24.4. 2015 byl v Hradci nad Moravicí slavnostně odhalen nový pomník Pochodů smrti z ledna 1945. Akce byla součástí oslav 70. výročí osvobození Hradce nad Moravicí a ukončení 2. světové války.
   Pietním místo se nachází u původní dřevěné stodoly na tzv. Strance, kde zajatci přečkali noc před dalším strastiplným pochodem.
   Na kamenném památníku stojí vzkaz : „Poutníku, zastav se a vzpomeň na ty, co chtěli jít a nedošli.“
   Organizátorem důstojného pietního aktu byla Jednota Československé obce legionářské MSK, jehož předseda Mgr. plk. Pavel Skácel pronesl procítěný a aktuální projev k této tragické události.

   Se členy ČSOL se slavnostního aktu zúčastnili významné osobnosti města a okolních obcí, váleční veteráni, občané a opavská delegace
KČP z.s. se svým praporem.

   Po skončení pokračovaly vlastní oslavy osvobození města a ukončení 2. světové války.

František Studený

Fotogalerie: POCHODY SMRTI OPAVSKEM