Pochod k bunkrům na Třemošné

22.06.2011 11:59

Pochod k bunkrům na Třemošné

Podlesí, Oseč – I v roce 2011 podpořila Okresní rada Klubu českého pohraničí tradiční akci k uctění památky partyzánů, kteří padli na sklonku války v blízkosti Příbrami. Než byli dopadeni Němci, ukrývali se v bunkrech na svazích vrchu Třemošná nad obcí Oseč. Právě pomník v místě smutných květnových událostí byl opět cílem pochodu, který byl odstartován před obecním úřadem v Podlesí. S událostmi jara 1945 na Příbramsku i v prostoru Třemošné seznámila přítomné pamětníky, mládež i děti členka výkonného výboru OV KSČM a zastupitelka města Příbram Jarmila Potůčková. Na konci trasy pochodu bylo vše potřebné k odpočinku – Příjemná pohoda, stín, občerstvení, táboráček k opékání špekáčků, harmonika, kytara. Do zpěvu se zapojili nejen tradiční účastníci, doprovody dětí, ale i hosté z Ruské federace. Akce se těší stále většímu zájmu veřejnosti a každoročně přibývají dokonce i ti, jimž sice věk nebo zdraví nedovolí pochodovat, ale kteří se účastní alespoň zahájení pochodu a setkání v cíli.

Miroslav Maršálek