Poběžovice 2015

23.07.2015 11:36

Hraničářský svátek v Poběžovicích

Členové Klubu českého pohraničí (KČP) z Jinec, Dobříše a Příbrami se zúčastnili 11. července významné akce v Poběžovicích. To letošní setkání ochránců československých státních hranic se uskutečnilo přesně na Den pohraniční stráže.

 

Výstava

Ještě před vlastním začátkem akce si mohli účastníci v přísálí hotelu Hubertus prohlédnout výstavu o historii i současnosti hraničářského hnutí i České republiky. Byla oproti loňsku doplněna o řadu nových aktuálních dokumentů. Připravil ji organizátor setkání Miroslav Macháček. Byly na ní i tři nové panely od Libuše Popelkové.

 

Program

Miroslav Macháček také setkání moderoval. Úvodní projev přednesl předseda Národní rady KČP Milana Richtera. Připomněl vznik tradice celostátních setkání ochránců hranic včetně toho v Poběžovicích v roce 2001. Varoval před stále sílícími projevy revanšismu a rozšiřování aktivit Sudetoněmeckého landsmanšaftu i na území České republiky. Zmínil se o úspěšném shromáždění k 70. výročí osvobození Rudou armádou a jejími spojenci v Praze 9. května 1945. Jaromír Kohlíček hovořil o situaci v pohraničí a podpořil spolupráci s přáteli na druhé straně hranice. Reagoval na diskuse ve sdělovacích prostředcích a porovnal zásadní rozdíly mezi vyhnáním Čechů z pohraničí v roce 1938 a odsunem Němců po 2. světové válce.

 

Něco navíc

V průběhu setkání byli potleskem přivítáni přátelé z muzea Pohraniční stráže Rozvadov, kteří nastoupili do sálu v dobových uniformách.

Ženy z Horšovského Týna nabízely krásné perníčky z dílny Libuše Popelkové obohacené opět novými nápady. Byly s hraničářskými psíky, levicovými třešničkami ale i s květy.

Po dalších vystoupeních pokračovalo setkání neformálními přátelskými rozhovory, poslechem hraničářských a vlasteneckých písní, zpěvem a tancem s Malou českou kapelou.

Přítomni byli i mladí lidé, jak vnoučata hraničářů, tak reprezentanti muzea PS.

 

A co Příbramáci.

Z Jinec byli přítomni Miroslav a Marie Maršálkovi, kteří zajišťovali dopravu čtyřčlenné výpravy. Na výstavce byly fotografie zachycující  loňské vystoupení našeho zástupce, jeho snímky z loňského setkání i jeho článek v Haló novinách. Další dva členové byli v Poběžovicích poprvé.

Dobříš zastupoval Jaroslav Černý, který mnoho účastníků znal a tak jako vedoucí výpravy se zúčastnil některých jednání s čestnými hosty.

Z Příbramských členů se přidala k výpravě Anežka Pitauerová. Ta ještě na podobné akci nebyla, ale jistě bude mít zájem to napravit. Alespoň v tomto smyslu se vyjadřovala v závěru cesty.

MiM

Fotogalerie: Poběžovice 2015

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>