Po zavátých stezkách hraničářských chodníčků

14.10.2013 11:29

Sokolovská skupina KČP,příslušníci OSH Kraslice a OR So kolov, uskutečnila ve čtvrtek 11.července tématickou vycházku: “Po zavátých stezkách hraničářských chodníčků“. Celá vzpomín ková akce byla pojata jako oslava dne Pohraniční stráže.

Navštívili jsme bývalá strážní stanoviště a poctivě vyšlapané chodníčky příslušníků OSH Kraslice. Při odpočinku,malé svačině a odborném výkladu zde sloužícího kolegy, jsme si všichni slíbili, že tato naše první společná vzpomínková akce bude mít každoroč ní pokračování.Vždy v tento sváteční čas navštívíme některá mís ta,kde naši starší kolegové,nebo i někteří z nás věnovali část své ho aktivního života a srdce své milované vlasti, k její obraně před nepřáteli.Aby se náš poctivý a pracovitý lid mohl v poklidu a míru rozvíjet a budovat svou překrásnou domovinu. 

PAS