Po stopách hrdinů

05.07.2008 07:39

Díky přátelským, soudružským vztahům rady KČP kraje Vysočina s Jihočeskou KR KČP byli naši členové účastníky autobusového putování Jihočechů po východním Slovensku. Nepřehlédnutelným cílem poznávacího zájezdu po významných historických a kulturních památkách Slovenska bylo i uctění památky obětí posledních bojů s banderovci.

První den patřil cestě do Spišské Nové Vsi, našeho přechodného bydliště, které usnadňovalo návštěvu zajímavých cílů v bližším i vzdálenějším okolí. Již cestou jsme zastavili u známé mohyly M. R. Štefánika, ojedinělého památníku jednoho ze spoluzakladatelů samostatné ČSR, díla evropského formátu od i v Čechách známého architekta Dušana Jurkoviče.

Ve fotoaparátech účastníku zájezdu jsou i mnohé záběry z návštěvy památníku Karpatsko-dukelské operace. Je to 28 m vysoký monument s bronzovou sochou Jána Kuleja „Žalujem“. Dukla – místo, kudy před 64 lety přišla svoboda s generálem Svobodou a RA. Památník je součástí vojenského hřbitova kde lze napočítat 1.265 jmen padlých příslušníků 1. čsl. armádního sboru. Nepřehlédnutelné je i zastavení u památníku RA a v muzeu ve Svidníku.

Samozřejmě, že v plánu cesty nechyběl pietní akt u pamětní desky poblíž obce Velká Lodina, v malebném údolí Hrona u jehož přítoku Supotnica před šedesáti lety padli v boji s banderovci strážmistři ZNB Emanuel Polák a Jozef Prošek.

Mimo jiné nelze pominout zastavení v Levoči a především prohlídku chrámu sv. Jakuba. Jeho ústřední oltář z dílny Mistra Pavla z Levoči je vůbec největším oltářem na celém světě. K příjemným chvilkám lze řadit společenské vyžití účastníků zájezdu.

K cestě domů patřilo zastavení u obce Nemecká, ze druhé světové války smutně známé vyvražděním více než 500 osob, včetně přímých účastníků SNP. Mrtvá těla Slováků, Rusů, Francouzů i členů americké vojenské mise a rumunskou ženu, spálili v tamní vápence. Jejich smrt připomíná charakteristický památník.

Celé čtyřdenní putování, včetně posledního zastavení ve Spišské Nové Vsi, i přes ujetých zhruba jeden tisíc pět set km, bylo příjemným zážitkem všech účastníků poznávacího zájezdu a jejich uznání patří organizátorům jak z JiKR KČP tak i KČP Východní Slovensko.