PLONER Josef

17.06.2012 22:01

Strážmistr Josef PLONER 

Narodil se v Českých Budějovicích a pracoval jako automontér u různých firem. Jako aktivní a obětavý funkcionář KSČ, ROH i příslušník Lidových milicí byl stranickou organizací vyslán 1. 8. 1949 do služeb SNB. Naposledy byl zařazen na krajské správě Státní bezpečnosti v Českých Budějovicích.

Dne 30. 3. 1950 ve večerních hodinách se strážmistr Josef Ploner, spolu s dalšími příslušníky, zúčastnil akce na zatčení nebezpečného agenta americké zpravodajské služby. 

Zatčený agent se v průběhu domovní prohlídky pokusil uprchnout a ozbrojil se pistolí, uschovanou ve skrýši na dvoře. 

Strážmistr Ploner projevil velkou osobní statečnost a vynaložil veškeré síly k tomu, aby agentovi v útěku zabránil. Byl jím však smrtelně zraněn a svému zranění druhého dne podlehl.

Za svědomité plnění služebních povinností, za oddanost své socialistické vlasti a projevenou statečnost byl povýšen na štábního strážmistra in memoriam a posmrtně vyznamenán medailí „Za zásluhy o obranu vlasti“.