Pietní shromáždění občanů

13.06.2009 21:53

Rada Krajského KČP se zastupitelstvem obce Choustníkovo Hradiště uspořádala 13. 6. 2009 již sedmý pietní akt k uctění památky umučených, ubitých a postřílených 179 vězňů koncentračního tábora Gross-Rosen, dnes polské město Rogoznica. 


Mapka s odkazem na umístění koncentračního tábora

Vězni byli nuceni absolvovat pochod smrti, který se udál v únoru 1945. Měli dojít až do Jaroměře a odtud vlakem do Flossenburgu v Bavorsku. Vězni byli zuboženi, hladoví a promrzlí. Nezpůsobilí pochodu byli vražděni.

Nad pietním aktem převzal záštitu hejtman Královéhradeckého kraje Bc. Lubomír Franc a finančně podpořil krajský úřad. Pietní shromáždění výrazně podpořila armáda ČR, dále ČSBS, KVV ČSSD a KR KSČM. Z pozvaných velvyslanectví se aktu zúčastnil první rada velvyslanectví Ruské federace a vedoucí konzulárního oddělení Maďarské republiky.


Společný hrob obětí (vlevo)
Zástupce maďarského velvyslanectví při kladení věnců (vpravo)

Spolu s česnou stráží vojáků ČR stáli čestnou stráž členové Rotary Clubu Trutnov v historických uniformách. Na pietní akt přijela i skupina cyklistů Paměť národa, vedená Ing. Zdeňkem Horským a položila k památníku květiny. Ing. Horský jel z Rogoznice, kde položil u koncentračního tábora květy. V nočních hodinách jel do Broumova, kde se připojila skupina cyklistů a jela po trase pochodu smrti k památníků obětí. Vřele jim děkujeme a těšíme se na příští účast v roce 2010.

Na pietním shromáždění promluvil také starosta obce Choustníkovo Hradiště. Informoval přítomné o zrůdnosti německého doprovodu vyčerpaných vězňů a o průběhu pochodu smrti. S hlavním projevem vystoupil hejtman Královéhradeckého kraje, odsoudil zvěrstva působená německým nacionalismem a fašismem. Zdůraznil potřebu informování mladších generací a varoval před vzrůstajícím neonacismem a neofašismem v Evropě a zvláště v naší zemi. Mladým občanům a studentům, žákům ve školách je nezbytné sdělovat historickou pravdu o událostech v době vlády německých fašistů a jejich bojů za „životní prostor“.


Hejtman Bc. Lubomír Franc při projevu

Na pietním shromáždění vystoupili s projevy místopředseda KR KSČM, zástupce velvyslanectví Ruské federace a Maďarské republiky. Všichni odsoudili hrůznou bestialitu německého fašismu a varovali před recidivami neonacismu v Evropě.

Pietní akt byl ukončen hymnou České republiky. Po důstojného uctění památky obětí pochodu smrti se hosté a organizátoři sešli na obecním úřadě k besedě o hodnotě pietního aktu a jeho významu v současnosti. Byla zdůrazněna skutečnost, že v Choustníkově Hradišti se jedná o největší akci svého druhu v Královéhradeckém kraji. Zvláště byl zdůrazněn mezinárodní charakter pietního aktu, což ještě zvýrazňuje jeho význam. Je to významná mezinárodní záležitost. Zahynuli zde mladí lidé ve věku převážně 20–40 let. Byli to hlavně Poláci, Slováci, Maďaři, Rusové, Bělorusové, Ukrajinci, Češi, Židé a Němci.

 
Hejtman Královéhradeckého kraje (vpravo)
a první rada ruského velvyslanectví při besedě na obecním úřadě

Organizátoři pietního shromáždění jsou připraveni jeho význam, vážnost, mezinárodní charakter a hodnotu spolu s vlasteneckými organizacemi rozvíjet i v dalších letech.

Kamil Kára, předseda Rady krajského klubu KČP
Královéhradeckého kraje

(foto autor)