Pietní akt v Zubří

19.11.2013 16:35

Dne 16. listopadu se delegace přátel KR KČP Zlínského kraje a opavské MR KČP setkaly v Zubří a společně provedly důstojný pietní akt u pomníku popravených  "nepřátel Říše" Václava Sedláka a Václava Procházky.

Z archivních materiálů:  " 5. listopadu 1944 uspořádali Zubřanům výstražné představení. V dolní části obce před obchodem " u Daňků"  nechali shromáždit co nejvíce obyvatel. K mladé lípě pak předvedli dva odsouzené - Václava Sedláka ( nar. 1922, řezník, Lipník nad Bečvou) a Václava Procházku ( nar. 1912, zahradník na Hradčanech, sportovec - boxer, zachycen na Slovensku jako partyzán).

Gestapák přečetl rozsudek - " se zbraní v ruce ohrožovali klid a bezpečnost Říše, budou jako bandité oběšeni, trest má být vykonán na tomto místě jako výstraha všem Zubřanům, kteří by chtěli pomáhat partyzánům a jinak škodit Říši. "".

Této veřejné popravy se účastnil K.H. Frank, který dal osobně i příkaz k vypálení domku občana Zubří  - Josefa Haniše. Manželé Hanišovi byli poté vězněni a Josef Haniš byl později popraven.

 

(blíže k běsnění gestapa proti partyzánům v období konce 1944  i Haló noviny, Osudové okamžiky, 4. 11. 2013) 

 

                                                           Za KR KČP Zlínského kraje    -   JUDr. Miroslav Kovář, CSc.

 

 

Fotogalerie: Pietní akt v Zubří