Pietní akt v polských Hlubčicích.

01.10.2011 07:29

V měsíci říjnu 2011 odjela z Krnova delegace členů Svazu protifašistických bojovníků, Klubu českého pohraničí a KSČM, poklonit se památce zavražděných příslušníků SOS (Strážce obrany státu) v Liptáni. Stanice byla přepadena místními němci 22. září 1938. Jednalo se o 6 příslušníků. Těla zavražděných členů četnické stanice a finanční stráže byla druhého dne – 23. září 1938 naložena na nákladní auto a odvezena do Hlubčic v tehdejším Německu, kde byla zahrabána v ústraní hřbitova.

Tito příslušníci ozbrojené stráže ČSR zajišťovali střežení hranic, kontrolu hraničních přechodů a vybírání cla.

Pietní akt se uskutečnil u pomníku, na kterém jsou uvedena jména a hodnosti zavražděných, který je umístěn na místním hřbitově a je Poláky vzorně udržován. Položením věnce se stuhami delegací a zapálením svíček byl pietní akt ukončen.

Čest jejich památce!!!

Miloš Hruda – předseda KČP Krnov