Pietní akt v Českých Hamrech

27.08.2015 21:55

ČESKÉ HAMRY – Více jak sto občanů, členů KČP, jeho příznivců, členů KSČM a dalších politických a společenských organizací, se sešlo v sobotu 22. srpna 2015 na pietním aktu u železničního viaduktu nedaleko státní hranice s Německem, kde stojí pomníček svobodníka Jaroslava Soukupa. V roce 1963 zde byl postřelen a následně zranění podlehl. Zemřel přesně týden po svých 24. narozeninách. Je to 52 let, co byl při výkonu služby na státní hranici smrtelně zraněn narušitelem svobodník Pohraniční stráže Jaroslav Soukup. Dalším zraněným byl jeho druh Josef Musil, i ten později svým zraněním podlehl.

Položením kytic k památníku, spolu se vzdáním pocty praporečníků a vzpomínkou na tuto tragickou událost, která stála svobodníka Soukupa život, vyjádřili přítomní úctu, vděk a uznání nejen hrdinskému činu zavražděného pohraničníka, ale byl to i výraz poděkování všem, kteří se v minulosti zasloužili o ochranu našich hranic.

Na akci, kterou pořádala Okresní rada KČP a sekce BOSH Chomutov, pod záštitou OV KSČM Chomutov, se včetně občanů chomutovska, sjela více jak stovka účastníků i z různých krajů a okresů republiky, jako byla početná delegace KČP Středočeského kraje, Ústeckého kraje, přátelé z Karlových Varů, Chebu a další. Významná byla i účast představitelů KČP, poslanců a senátorů a dalších politických a společenských organizací. Přítomní přivítali předsedu NR KČP Milana Richtera, poslance Stanislava Grospiče a Gabrielu Hubáčkovou, senátory Václava Homolku a Jaroslava Doubravu, předsedy krajských rad KČP - Středočeské krajské rady Jiřího Pokorného,  Ústecké krajské rady Zdeňka Maršíčka a místopředsedu Karlovarské rady Václava Novotného, rovněž jako zástupce OV KSČM Chomutov a další.

S hlavním projevem vystoupil poslanec Parlamentu České republiky Stanislav Grospič. Je pro mne velká čest, že mohu promluvit u pomníčku příslušníka Pohraniční stráže, který hrdinně položil život při ochraně státní hranice, řekl v úvodu svého vystoupení. Dále položil akcent na vědomí důležitosti nezkreslené historické paměti lidí a na základní lidské hodnoty, kterými je pokojný život v míru, bez válek. Ve svém vystoupení rovněž zmínil nebezpečí aktivizace sil a sdružení, které plně podporují německý revanšismus a v tomto duhu působí proti České republice. Ocenil službu mladých mužů na hranicích a hrdinství, které projevovali  při jejich ochraně,  a odsoudil štvavou kampaň, která je vedena proti bývalým příslušníkům Pohraniční stráže. Nikdy bychom neměli zapomínat na ty, kteří při ochraně státní hranice položili své mladé životy, dodal v závěru svého vystoupení, které výrazně přispělo k důstojnosti vzpomínkového shromáždění, poslanec Stanislav Grospič.

Za pocty praporečníků zazněla závěrem Československá státní hymna, kterou zpěvem doprovodili přítomní účastníci.

 Po pietním aktu následovala v sále blízkého hotelu beseda všech účastníků, na které s úvodním slovem vystoupil předseda NR KČP Milan Richter.  Seznámil přítomné s nejbližšími úkoly Klubu českého pohraničí v kontextu se současnou světovou i vnitrostátní politickou a společenskou situací a vyzval, abychom všemi demokratickými prostředky společně bojovali za historickou pravdu o naší minulosti a za mír ve světě. Jak v závěru uvedl, není v současnosti většího úkolu, než bojovat za zachování světového míru, spojit k tomu všechny síly a zabránit opakování válečných hrůz.

V rámci besedy byli za aktivní dlouholetou práci ve prospěch KČP odměněni plaketami členové OR KČP Chomutov př. K. Brožovský, J. Křepelka a V. Babická a základní organizaci KSČM Kovářská, bylo  NR KČP  uděleno Čestné uznání za dlouholetou údržbu a péči o památník svob. Soukupa. Ocenění předal předseda NR KČP Milan Richter a předseda Ústecké krajské rady KČP Zdeněk Maršíček.

Toto každoroční vzpomínkové shromáždění u pomníčku svobodníka Jaroslava Soukupa se i letos vydařilo a všem jejím organizátorům, OR KČP a OV KSČM Chomutov, patří poděkování.

                                                                           Za Okresní radu KČP Chomutov, Václav Čermák - předseda