Pietní akt u pomníku pohraničníka svob. Jaroslava Soukupa

01.09.2014 05:55

ČESKÉ HAMRY - V sobotu 23. srpna 2014 se tak, jako každý rok, konal pietní akt u železničního viaduktu nedaleko státní hranice s Německem, kde stojí pomníček svobodníka Jaroslava Soukupa. V roce 1963 zde byl postřelen a následně zranění podlehl. Zemřel přesně týden po svých 24. narozeninách. Dalším zraněným byl jeho druh Josef Musil, i ten později svým zraněním podlehl. Položením kytic a vzpomínkou na tuto tragickou událost, která stála svobodníka Soukupa život, tak přítomní vyjádřili úctu, vděk a uznání nejen k jeho hrdinskému činu, ale byl to i výraz poděkování všem, kteří se v minulosti zasloužili o ochranu státních hranic.

Dostalo se mi velké cti, že mohu promluvit u pomníčku věnovanému příslušníku Pohraniční stráže, svobodníkovi Jaroslavu Soukupovi, který položil život při ochraně státní hranice, řekl v úvodu svého vystoupení př. Antonín Kučera, pamětník, který byl důstojníkem štábu 3. brigády PS Karlovy Vary v době tragické události. Nikdy nezapomeneme na hrdinství příslušníků Pohraniční stráže, SNB, kteří neváhali nasadit svůj život za šťastný život budoucích generací. Mezi ně patří i svob. Soukup, uvedl na závěr.

 Nesmíříme se s tím, že jsou dnes skandalizováni a vystavováni trestním postihům bývalí pohraničníci. Nikdy se nesmíříme s tím, že dnes jsou polistopadovými vládami vyznamenáváni vrazi padlých příslušníků PS a jsou vydáváni za hrdiny. Protestujeme proti tomu, aby byli na základě zákona o protikomunistickém odboji, morálně a finančně zvýhodňováni tito lidé, zatím co občané, kteří celý život poctivě pracovali, byli díky politice pravicové vlády nuceni žít na hranici chudoby. Nikdy bychom neměli zapomínat na ty, kteří při ochraně státní hranice položili své mladé životy. Klub českého pohraničí, jehož organickou součástí je sekce ochránců československých státních hranic, se brání proti lžím a nenávisti rozpoutané současným režimem proti lidem, kteří si zaslouží za svou činnost v době, kdy stáli v prvním sledu třídně rozděleného světa, oprávněnou úctu, znělo jako memento na pietním shromáždění i na následné besedě jeho účastníků. 

Na akci, kterou pořádala Okresní rada KČP a sekce BOSH Chomutov, pod záštitou OV KSČM Chomutov, se včetně občanů chomutovska, sjelo více jak padesát účastníků i z různých krajů a okresů republiky, zejména z Prahy, Benešova, Karlových Varů a Chebu. Mezi účastníky vzpomínkového shromáždění byl také poslanec Josef Šenfeld, senátor Václav Homolka, předseda Ústecké krajské rady KČP Zdeněk Maršíček, němečtí přátelé a delegace Svazu mladých komunistů Československa.

Po pietním aktu následovala v sále blízkého hotelu beseda, na které byli účastníci mimo jiné informováni i o závěrech nedávného IX. národního sněmu KČP, který stanovil další směry v činnosti KČP a obrátil se prostřednictvím „Provolání klubu českého pohraničí k občanům České republiky“ s naléhavou výzvou, aby všemi demokratickými prostředky společně bojovali za historickou pravdu o naší minulosti, za šťastnou budoucnost našeho národa a za mír ve světě. Účastníci besedy vyjádřili obsahu provolání jednoznačnou podporu.

Toto každoroční vzpomínkové shromáždění u pomníčku svobodníka Jaroslava Soukupa se i letos vydařilo a všem jejím organizátorům, OR KČP a OV KSČM Chomutov, patří poděkování.

Za Okresní radu KČP Chomutov, Václav Čermák - předseda

Fotogalerie: Pietní akt u pomníku pohraničníka svob. Jaroslava Soukupa