Pietní akce u hrdinů poblíž Velké Polomi

23.04.2018 21:39

V neděli dne 22. dubna 2018 jsme uctili památku sovětských letců Ivana Petroviče Kiotova a Nikolaje Alexandroviče Komleva u pomníku v lese u Velké Polomi.

Dne 20. dubna 1945 příslušníci 637. sestavy bitevního leteckého pluku pilot podporučík Ivan Pavlovič Kiotov a střelec Nikolaj Alexandrovič Komlev dostali rozkaz, aby ničili německá seskupení v prostoru Dobroslavice, Děhylov, Plesná a pomáhali tímto v postupu Rudé armády. Naposledy letci vzlétli z letiště Čerjanka u Poremby na bitevníku IL 2 Šturmovik, který nesl náklad 600 kg výbušnin a raket. Chránili je sovětské stíhačky Jak-9. V leteckém souboji byl IL 2 zasažen a rozpadl se. Přední trup s pilotem podporučíkem Kiotovem se zabořil 3 m do země a pohřbil ho. Zadní část letounu se roztříštila po lesích a dvacetiletý střelec Komlev ze sibiřské vesnice Bozylskoje zůstal nezvěstný. Místo tragédie časem zarostlo trávou. Až na jaře roku 1980 se po dlouhém pátrání podařilo určit místo dopadu bitevníku IL 2 a ze země byla vyproštěna polovina letadla s ostatky dvaceti pětiletého pilota podporučíka Kiotova z Krasnoj Pustyně z Gorské oblasti. Urna s ostatky byla pietně uložena 8. listopadu 1981 na Hlučínském hřbitově Sovětské armády za účasti jeho sourozenců.

Letošní pietní akt se uskutečnil za slunečního počasí a rozkvětu šeříků. Z významných hostů se události zúčastnil Honorární konzul Ruské federace se sídlem v Ostravě Ing. Aleš Zedník, starostka obce Velká Polom Ing. Ludmila Bubeníková a vicekonzul Generálního konzulátu Ruska se sídlem v Brně Valery Terentiev.

S hlavním proslovem vystoupil Ing. Aleš Zedník. Ve svém projevu poukázal na lživé útoky proti Ruské federaci státy USA a NATO.

S kulturním vystoupením vystoupili 2 žáci ze základní školy z Velké Polomi ruskými básněmi. Poté za tonů houslisty Martina Olejáka, byla zasazena 1 lípa Republiky 1918 –  2018 u příležitosti 100. let od vzniku ČSR předsedou MěR Klubu českého pohraničí Václava Soukupa Ostrava př. Janem Garou a členem Vlasteneckého sdružení Antifašistů Ostrava př. Vítězslavem Olejákem v Moravskoslezském kraji v tomto roce.

S krátkým proslovem vystoupili vicekonzul Valery Terentiev, starostka obce Velká Polom a člen KVH Slezsko př. Radek Strapáč.

K pomníku byly následně položeny kytice za zvuku čestné salvy KVH Slezko a Dolní Lutyně. Za MěR KČP Václava Soukupa Ostrava kytici položil předseda MěR KČP VS Ostrava.

Poté předseda MěR KČP VS Ostrava př. Gara předal Čestné uznání MěR KČP VS Ostrava Klubu vojenské historie Slezsko a Klubu vojenské historie Dolní Lutyně. Čestné uznání Národní rady Klubu českého pohraničí př. Vítězslavu Olejákovi. Medaili KČP III. třídy

Honorárnímu konzulu Ruské federace se sídlem v Ostravě Ing. Aleši Zedníkovi. Medaili KČP II. Třídy předsedkyni Vlasteneckého sdružení Antifašistů Ostrava Jarmile FORALOVÉ. Pamětní cihličku u příležitosti 25. výročí vzniku Klubu českého pohraničí, zapsaný spolek Generálnímu konzulovi Ruské federace v Brně panu Alexandru Budajevovi a starostce obce Velká Polom Ing. Ludmile Bubeníkové.

Za znělky večerky byla pietní akce ukončena.

Po přesunu byly položeny květy i k pomníku tankisty Borise Pochožaje v blízkém lesíku.

Letošní pietní akt byl důstojným uctěním památky tří statečných vojáků, kteří zde položili před 73 lety své mladé životy za naši svobodu.

Nikdy na vaše hrdinství nezapomeneme!

 Jan Gara  KČP Václava Soukupa Ostrava

 

 

Fotogalerie: Pietní akce u hrdinů poblíž Velké Polomi

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>