PARDUBICKÝ KLUB ČESKÉHO POHRANIČÍ PO IV. SNĚMU V ČERVNU 2010

01.11.2010 15:00

Dne 18. června 2010 se uskutečnilo jednání IV. sněmu Klubu českého pohraničí Pardubického kraje. Mezi pozvanými hosty byli přítomni m.j. Ing. Karel Janda, předseda Národní rady KČP z Prahy, krajský výbor KSČM zastupovala nedávno zvolená poslankyně Květa Končická z Javorníka o. Svitavy, krajského hejtmana R. Martínka zastupoval Ing. Trousil z Pardubic, dále byli přítomni zástupce Čsl. obce legionářské (Silvie Tůmová), zástupce oblastní odbočky Společnosti Ludvíka Svobody ( Ing. Karel Kutil), zástupce občanského sdružení Vojáci proti válce ( pluk. B. Novák), zástupce Českého svazu bojovníků za svobodu ( Bohuslav Rudolf ze Sezemic). Sněmu se zúčastnili delegáti zvolení na okresních sněmech ve Svitavách, Ústí n.O., Chrudim a Pardubice. Sněm se konal v sále restaurace Pivovarka na Palackého ul. v Pardubicích.

Sněm zhodnotil práci krajské rady KČP a celé krajské organizace za uplynulé období od r. 2006, zvolil novou krajskou radu a na závěr přijal usnesení sněmu a Závěrečné prohlášení. Byla zvolena patnáctičlenná krajská rada v čele s Františkem Tyllerem z Pardubic (dosavadní předseda F. Dosoudil resignoval pro starší věk a byl zvolen čestným předsedou KR). Místopředsedou zvolen František Štusák z OR KČP Chrudim, hospodářem Josef Pokorný z Pardubic. Novými členy krajské rady se stali Jiří Krška z Chocně, Pavel Kozák z Letohradu ( oba z o. Ústí n.O.), dále Milada Anýzová z Opatovce o. Svitavy a Václav Hrdý z obce Orel na o. Chrudim. Na sněmu byla zvolena delegace na celorepublikový VIII. sněm KČP, který se pak konal v srpnu 2010 ve Strakonicích. Delegace čítala 20 členů.

Krajská rada KČP o.s. Pardubice bude ve své další práci vycházet ze závěrů VIII.sněmu KČP ve Strakonicích, nadále bude úzce spolupracovat s o.s. Český svaz bojovníků za svobodu v Pardubicích, s Česko-ruskou společností Pardubice, s vedením Čsl. obce legionářské v Pardubicích, s obl. odbočkou Společnosti Ludvíka Svobody v Pardubicích i obč. iniciativou Vojáci proti válce. Bude sledovat česko-německé zahraniční styky ve vztahu k tzv. sudetoněmecké otázce a také sociální otázku obyvatel České republiky.