Památník strážců hranice do finále

22.07.1992 07:33

Připomeňme, že občanské sdružení Klub českého pohraničí bylo Ministerstvem vnitra ČR registrováno dne 22. července 1992 a od té doby rozvíjí myšlenky obrany českého pohraničí, obhajoby míru a hlasitě nesouhlasí s jakýmkoliv překrucováním národních dějin.

S tím souvisí i snaha o viditelné uctění památky všech padlých ochránců někdejší československé státní hranice, vyjádřená přípravou důstojného památníku.

Vzniká na Vysočině a pravidelnou součástí činnosti krajské i okresní rady KČP Havlíčkův Brod je zájem o jeho tvorbu.

 

 „Rodným“ místem díla je obec kameníků Lipnice nad Sázavou, kde tvůrčím úsilím přítele Josefa Dolejše, sympatizanta Klubu českého pohraničí, Památník strážců československých státních hranic vzniká.

Naše poslední lipnická návštěva u autora díla nese datum 7. října 2008, to je den expedice památníku na Cínovec, místo jeho konečné instalace.