Památník osvobození v Malých Svatoňovicích - Odolově.

22.09.2016 09:28

Památník osvobození v Odolově byl odhalen 22. června 1975. Ideový záměr vytvořil Jaroslav Metelka, architektonický projekt akademický sochař František Pavlů a stavební projekt Václav Jirásek. Místo umístění Památníku osvobození, bylo vybráno proto, že právě zde vstoupila 9. května 1945 vojska Rudé armády na území Trutnovska. První informaci podal v 17 hodin odolovský starosta Josef Tošovský. Přes Jestřebí hory se probojovala sovětská vojska 21.armády 1.Ukrajinského frontu. V loňkém roce uplynulo 70 let od této historické události a 41 let od vybudování Památníku osvobození. Protože zub času zahlodal na této betonové stavbě, začalo jednání mezi všemi zainterovanými složkami o opravě Památníku. KSČM, Královéhradeckým krajským úřadem a Obecním úřadem v Malých Svatoňovicích. Opravu financuje obecní úřad Malé Svatoňovice. Krajský úřad královéhradeckého kraje poskytl částku 40 tis. Kč. Částku 30 tis.Kč investoval ObÚ v Malých Svatoňovicích. Opravu provedla firma Pavla Macha z Úpice. V měsíci srpnu letošního roku se Památník osvobození předvádí v novém šatě. Je jenom málo takových objektů, které připomínají , že největší část naší vlasti osvobodila vojska Rudé armády. Všem, kteří se zasloužili o zachování Památníku a jeho letošní opravu musíme vyslovit poděkování. Pro ty, kdož tento památník neznají jsem pořídil několik fotografií jak památník vypadal, jak se opravoval a jeho stav po opravě.


Jaroslav Vrba, člen KČP Úpice

Fotogalerie: Památník osvobození v Malých Svatoňovicích - Odolově.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>