PAMÁTNÍK OBĚTEM FAŠISMU V CHEBU

16.06.2015 07:19

PŘÁTELÉ,

PO DOHODĚ S VEDENÍM MĚSTA CHEB PŘIPRAVÍ VLASTENECKÉ ORGANIZACE CHEBSKA K 70.VÝROČÍ KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY V EVROPĚ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU OBĚTEM FAŠISMU V CHEBU. SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PROBĚHNE 12.9.2015 V MÍSTĚ KRUHOVÉ KŘIŽOVATKY SMĚREM DO ULICE OBĚTÍ NACISMU.      

  Na pamětní desce, která bude připevněna na pamětní kámen, hodláme uvést následující text:           

 

PAMÁTCE ČESKOSLOVENSKÝM, NĚMECKÝM  A DALŠÍM ZAHRANIČNÍM ANTIFAŠISTŮM - OBĚTEM NACISMU A FAŠISMU.

              VLASTENECKÉ ORGANIZACE CHEBSKA  12. ZÁŘÍ  2015

 

            Přípravu památného kamene s pamětní deskou a úpravu prostranství v místě osazení památníku hodláme zabezpečit sami vlastními silami a prostředky. Budeme si však vážit finančních darů kohokoliv z Vás, kdo s tímto vlasteneckým a protiválečným počinem souhlasíte. 

Číslo našeho účtu je: 1943830389/0800 - Česká spořitelna, variabilní symbol je 1945. 

 

STUDII PŘIPRAVOVANÉHO PAMÁTNÍKU PŘIKLÁDÁME