P R O H L Á Š E N Í

25.02.2016 11:15

     Členové Okresní organizace KČP Olomouc, shromážděni na roční hodnotící besedě své organizace dne 10. února 2016, jsou si plně vědomi, že předním úkolem KČP,z.s. je ochrana a obrana českých zájmů. Tento hlavní úkol byl potvrzen Národním sněmem KČP  v r. 2014 a je stále aktuální.

     Proto vyzýváme vládu ČR a Parlament ČR, aby důrazně odsoudili jakékoliv pokusy znehodnotit a zpochybnit navždy platné dekrety prezidenta E. Beneše, které jsou lidmi typu p. Šinágla označovány jako zločinné! Prohlašujeme, že program a požadavky spolků odsunutých Němců jsou protiústavní, navazují na nacismus, podporují neofašismus a vycházejí z revanšismu a militarismu. Nesmíme zapomínat na tragické události z let 1938-1945. Toto období je a stále bude pro náš národ varováním! Proto budeme usilovat o to, aby historická pravda nebyla zamlčována a překrucována přesouváním z viníků na nevinné! Aktivity typu „Pochodu usmíření“ v Brně a jim podobné, zasluhují odsouzení a otvírají možnost návratu na české území živlům, které již jednou zradily český národ!

Účastníci roční hodnotící besedy