P R O H L Á Š E N Í

04.09.2014 08:09

Členové Vlasteneckého sdružení antifašistů o.s. v Olomouci společně s Klubem českého pohraničí ,z.s. v Olomouci  se plně ztotožňují se stanoviskem Unie českých spisovatelů k probíhajícím válečným konfliktům ve světě zveřejněným pod názvem „Odmítněme zpěv války“. V řadách našich členů jsou nejen sympatizanti, ale i přímí pamětníci a pozůstalí po obětech II. světové války. Odsuzujeme všechny válečné střety a prohlašujeme, že každá válka přináší genocidu obyčejných lidí a pošlapává základní demokratická práva občanů. Stupňování dalších hospodářských sankcí namířených proti Rusku přinese řadu problémů a to nejen Ruské federaci, ale i ostatním evropským státům sdružených v EU.

Ztotožňujeme se s názorem premiéra ČR Sobotky, že válečný konflikt na Ukrajině lze vyřešit jen diplomatickou cestou, nikoliv dalšími krvavými střety.

Proto odmítáme:

  • budování jakýchkoliv vojenských základen na území ČR i v našem nejbližším okolí. Nezvýší to naše bezpečí-spíše naopak,
  • navýšení počtu českých vojáků v různých vojenských misích,ať již potom budou vysíláni do jakékoliv válečné oblasti.                                          

Žádáme, aby Česká televize, jako důležité médium, informovala naše občany pravdivě, bez

zkreslování a překrucování zpráv. Doposud za jediného viníka konfliktu na Ukrajině je ČT označováno Rusko a je záměrně opomíjen fakt, že jsou to právě USA, které prostřednictvím NATO a ozbrojených konfliktů se snaží ovládnout svět. Tato interpretace je záměrným vymýváním mozků občanům naší země.

 

Schváleno dne 3.9.2014 na besedách VSA a KČP  Olomouc