Otevřený dopis starostům obcí a města

10.01.2016 19:14

Adresáti:

Pan Vladimír Stříbrný, starosta obce Heřmanice,

Pan Milan Götz, starosta obce Kunratice,

Paní Romana Šidlová, starostka obce Bulovka,

Pan Radek Haloun, starosta obce Horní Řasnice,

Pan ing. Michael Canov, starosta města Chrastava.

 

Vážená dámo, vážení pánové!

          Velice si vážíme vašich osobních aktivit, které vyjadřujete jako formu protestu proti návrhu Ústavu pro zastupování státu ve věcech majetkových ( ÚZSVM) ohledně vydání pozemků, které jsou v katastru obcí, jejichž samosprávu zastupujete. Toto historické české území chce ministerstvo vnitra a vláda ČR postoupit Polsku. Jedná se o údajný dluh vyplývající z mezinárodní dohody mezi ČSR a Polskem z r. 1958. Od šedesátých let minulého století až po současnost se vystřídala spousta vlád. Prozatím nevíme, co stojí za tím, že až ta dnešní vláda snadno a nenuceně jedná o změně společné hranice s naším severním sousedem a to i přesto že v této době máme s Polskem dobré vztahy. Dne 12. 12. 2015 naše krajská delegace byla na pravidelném jednání s naším smluvním partnerem SDL Lubaň. Společného jednání se zúčastnil i někdejší starosta tohoto města. Na naše dotazování nám sdělil, že ohledně výše uvedeného problému nemá žádné informace.

          Chceme Vám sdělit, že Klub českého pohraničí, maximálně podporuje a bude podporovat Vaši další snahu žádné České území nevydat. Jak postupuje čas, tak stále jasněji nabývá na významu smysl našeho ústředního klubového hesla:

„Jen zůstane-li naše pohraničí české, zůstane českou i celá naše vlast!“

 

 

                                                       S úctou

Leoš Hamrský,
předseda Krajské rady KČP Libereckého kraje.