Otevřený dopis premiérovi vlády ČR - 8.6.2017

12.06.2017 07:16

Premiér vlády ČR

Mgr. Bohuslav Sobotka

P r a h a                                                                                                                                    Olomouc 8.6.2017

 

 

 

Vážený pane premiére,

ve dnech 3.-4.6.2017 se konaly v Augsburku 68. Sudetoněmecké dny, na což nás dokonce 2x upozorňovala dopředu česká „veřejnoprávní televize“. Této akce se zúčastnili dva členové vlády ČR, a to ministr Daniel Herman a vícepremiér Pavel Bělobrádek. Byli doprovázeni řadou českých politiků. Jejich účast na těchto dnech chápeme jako souhlas s požadavky SNL, tedy i např. se zrušením dekretů prezidenta Beneše z roku 1945. Bohatý program doplněný pseudohistorickými přednáškami českých zástupců, ale i účast z ČR jsou jasným důkazem, že SNL si stále více posiluje pozici v ČR, což je v důsledku ohrožením státní suverenity našeho státu, státu v jehož blaho by měli naši politici a státní činitelé konat. Je trestuhodné, když se vicepremiér české vlády Pavel Bělobrádek bratříčkuje se zarytým sudeťákem Berndtem Posseltem, který se před časem vehementně dožadoval, aby ČR nebyla přijata do EU. I podle toho je vidět, jaké smýšlení má Pavel Bělobrádek, když na tento fakt najednou zapomněl. A , pane premiére, sudeťáci skutečně nejsou naši krajané! Není to důkaz toho, že mu na ČR vůbec nezáleží? Co potom dělá v naší vládě, dokonce na tak důležité pozici?

Proto se ptáme? Proč jste se ještě nikdy jako premiér naší vlády nevyjádřil odmítavě k tomuto závažnému problému? Má to znamenat, že Vy sám jako předseda ČSSD a premiér vlády České republiky podporujete aktivity členů vlády pana Hermana a Bělobrádka, ale i řady dalších českých politiků a kloníte se k jejich názorům? Proč tito kolaboranti stále zůstávají členy vlády, když jiné odvoláváte? Jsou to v podstatě vlastizrádci, kteří konají proti zájmům naší české vlasti.

Proto žádáme o vysvětlení a hlavně vyjádření, jak budete dále jednat v této kauze. Ptáme se Vás, nejen jako předsedy vlády, ale i jako předsedy  voličů ČSSD. Přece Vy- oproti nim-znáte historii?!

 

Za členy:

Jaroslava Hemerková                                                                                 Ing. Karel Šimek

předsedkyně OV VSA Olomouc                                                                předseda OO KČP Olomouc

U Kovárny 1                                                                                                 Velkomoravská 63

779 00 Olomouc                                                                                         779 00 Olomouc