Otevřený dopis premiérovi Petrovi Nečasovi

01.01.2012 14:20

Jak jsme se dozvěděli z tisku, již podruhé přijela do České republiky německá delegace, v níž byli zastoupení předseda bavorské vlády Horst Seehofer, předseda Sudetoněmeckého landsmanšaftu Franz Pany a mluvčí Brend Posselt. Jelikož víme, že všechny požadavky SNL ve vztahu k České republice jsou provokativní a hlavně protičeské, již před časem zaslala Obl. R. KČP v Olomouci protestní dopis předsedovi vlády Petrovi Nečasovi a vyslovila žádost, aby občané ČR byli o takových návštěvách podrobněji informováni, což se doposud nestalo a členům KČP se dostalo od předsedy vlády pouze ujištění, že setkání mělo standardní průběh. Tentokrát německá delegace navíc překročila meze politické kultury a prosté lidské slušnosti. Prohlídka Lidic a Terezína a hlavně spojení obětí nacismu s tzv. obětmi poválečného odsunu Němců, je nehorázné a uráží cítění českých občanů, kteří na vlastní kůži zažili nacismus a různá příkoří páchána sudetskými Němci na českých spoluobčanech v pohraničí.

Doufáme, že český premiér Petr Nečas, ale i ministr zahraničí Karel Schwarzenberg při svých jednáních s německou delegací vycházeli z oficiální smlouvy o vzájemné spolupráci ČR se SRN a setkání se zástupci SNL bylo jen okrajové a zůstalo pouze na soukromé a zdvořilostní úrovni. 

Obl. R. KČP ještě jednou písemně premiéra Nečase žádá, aby o takových závažných návštěvách byli občané ČR podrobně informováni všemi sdělovacími prostředky, aby se mohli seznámit s postoji české vlády, které by měly vždy sledovat prospěch a zájmy České republiky.

Obl. R. KČP Olomouc