Otevřený dopis ministru kultury

08.06.2017 06:36

Ministr kultury vlády ČR
Mgr. Daniel Herman
Praha

Olomouc 7.6.2017

Pane Hermane,

s  rozpaky jsme sledovali Vaše nenávistné vystoupení v Parlamentu ČR, jímž jste reagoval na interpelaci Vojtěcha Filipa. Zarazilo nás, že člověk, který je ministrem a tím členem vlády této republiky, nezná její dějiny!  Proto bychom Vám chtěli připomenout, že socialistické Československo bylo až do roku 1989 na vysoké hospodářské úrovni a na naše družstevní zemědělství se jezdili dívat odborníci nejen z Evropy, ale také z USA. Byli jsme ve všem soběstační, mnohé produkty jsme vyváželi do zahraničí, neměli jsme státní dluh. Přitom se ČR musela vypořádat se škodami, které nám tu zanechalo nacistické Německo. Země byla po okupaci hitlerovským Německem vydrancována a zdevastována, přitom jsme do dnešního dne nebyli v plné míře Německem odškodněni.

Jsme členové Vlasteneckého sdružení antifašistů a Klubu českého pohraničí v Olomouci, dobře pamatujeme hrůzy války, mnozí z nás přišli o své blízké v nacistických věznicích a koncentračních táborech, někteří z nás museli odejít z českého pohraničí, protože nás z našich  domovů vyhnali „ sudeští Němci“. Právě proto jsme velmi rozhořčeni Vaší náklonností, kterou vyvíjíte i s panem Bělobrádkem ve vztahu k pohrobků těch, kteří způsobili českému národu tolik příkoří a dnes se bezostyšně hlásí ke svým „tzv. právům“. Protože jste nás přesvědčil, že neznáte dějiny této české vlasti, dovolte, abychom Vám také připomenuli, že to byli právě „sudeťáci“, kteří zradili Československo, přispěli k jeho rozbití a páchali zločiny na Češích. Připomínáme, že více než 1,1 miliónu českých Němců dostalo od Hitlera vyznamenání za pomoc při rozbití republiky-za zločin uloupení českého pohraničí.  A tak se ptáme: nevíte o tom, nebo nechcete vědět, nebo což je nejhorším zločinem-svými postoji a projevy záměrně zrazujete Českou republiku? Vaše konání hraničí s vlastizradou!   K největší devastaci hospodářské a hlavně morální došlo až po roce 1989-republika je rozkradená, všechno je v rukou cizího kapitálu, bují korupce, bezdomovectví, zlodějina, historická pravda je v médiích i ve výuce překrucována, dochází k stále hlubší morální devastaci, čehož příkladem jsou i Vaše životní kotrmelce a hlavně nesnášenlivost, která odporuje zásadám demokracie.

Proto Vás důrazně žádáme, aby jste sám odstoupil z funkce ministra! Zároveň Vám sdělujeme, že pro případ, že sám nepodáte demisi , jsme požádali  premiéra vlády ČR Sobotku, aby Vás z této funkce odvolal.

 

Za členy:

Jaroslava Hemerková                                                                                 Ing. Karel Šimek

předsedkyně OV VSA Olomouc                                                                předseda OO KČP Olomouc

U Kovárny 1                                                                                                 Velkomoravská 63

779 00 Olomouc                                                                                         779 00 Olomouc