Ostravští veteráni slavili den Pohraniční stráže

31.07.2018 13:12

Sekce Ochránců státních hranic Ostrava pod vedením KČP z. s. Václava Soukupa Ostrava uspořádala dne 20. 7. 2018, setkání u příležitosti 67. výročí přijetí zákona O OCHRANĚ STÁTNÍCH HRANIC v restauraci Havránek v Ostravě Zábřehu. Př. Ladislav Nekvapil na začátku setkání všechny uvítal, připomenul Den Pohraniční stráže a vzpomněl na ty, kteří již nemohou slavit s námi. Nebylo třeba mnoho slov, protože hlavními řečníky byli všichni přítomní. Na 40 Ostravských veteránů si zavzpomínalo na svá mladá léta v zeleném se svými kamarády z Chebské, Domažlické, Sušické, Česko-Budějovické, Znojemské a Bratislavské brigády. Mnozí se vraceli do svých mladých let a historkami potlačovali šeď všedních dnů. U slavnostně vyzdobené stěny státními vlajkami, praporem Sekce OSH Ostrava, symboly státnosti, útvaru Pohraniční stáže, byla předsedou MěR KČP Václava Soukupa Ostrava př. Janem Garou předána a připnuta jménem Národní rady KČP na rozvinuty prapor sekce OSH Ostrava při MěR KČP VS Ostrava držený předsedou sekce př. Milanem Poledníkem medaili kolektivu „Za zásluhy o rozvoj KČP III. stupně a pamětní stuhu. Přítel František Foldyna obdržel Pamětní odznak Veterán PS. Nikdo neodešel s prázdnou. Každý si odnesl klubový časopis Hraničář, vlaječku ze setkání a někteří si koupili kalendář na rok 2019. Ostravští veteráni jsou stále na svou službu vlasti velmi hrdí. Jak čas běžel, setkání bylo stále družnější a spokojenost byla cítit všude kolem. Bohužel vše mělo svůj konec a všichni veteráni PS se už těší na další setkání dne 26.10.2018 na Den státnosti.

Ladislav Nekvapil, Sekce OSH Ostrava při MěR KČP VS Ostrava

Fotogalerie: Ostravští veteráni slavili den Pohraniční stráže

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>