Ostravští pohraničníci slavili Den Pohraniční stráže.

04.08.2016 15:28

Sekce Ochránců státních hranic Ostrava pod vedením KČP z. s. Václava Soukupa Ostrava uspořádala dne 15. 7. 2016, setkání u příležitosti 65. výročí přijetí zákona O OCHRANĚ STÁTNÍCH HRANIC v restauraci Havránek v Ostravě Zábřehu. Nebylo třeba velkých slov a plamenných proslovů. Stačilo uvítání, připomenutí a vzpomínka na ty, kteří již nemohou slavit s námi. Nebylo třeba mnoho slov, protože hlavními řečníky byli všichni přítomní. Na 40 Ostravských veteránů si zavzpomínalo na svá mladá léta  v zeleném se svými kamarády z Chebské, Domažlické, Sušické, Česko-Budějovické, Znojemské a Bratislavské brigády. Mnozí se vraceli do svých mladých let a historkami potlačovali šeď všedních dnů. Objevili se dobové fotografie, artefakty z cest, ale i draze nakoupené výstrojní součástky a sběratelské soubory. U slavnostně vyzdobené stěny státní vlajkou, symboly státnosti, útvaru Pohraniční stáže a portrétem generálporučíka Šádka, byla předána některým veteránům Pohraniční stráže pamětní medaili u příležitosti 65. výročí přijetí zákona O OCHRANĚ STÁTNÍCH HRANIC. Nikdo neodešel s prázdnou. Každý si odnesl pamětní plaketu u příležitosti 65. výročí přijetí zákona O OCHRANĚ STÁTNÍCH HRANIC, pamětní list a vlaječku ze setkání. Ostravští veteráni jsou stále na svou službu vlasti velmi hrdí. Jak čas běžel, setkání bylo stále družnější a spokojenost byla cítit všude kolem. Bohužel vše mělo svůj konec. Proběhla společné fotografie, podání ruky, dotaz na další akci. Tak tedy zase za tři měsíce na Den státnosti.

Jan Gara KČP Václava Soukupa Ostrava

Fotogalerie: Ostravští pohraničníci slavili Den Pohraniční stráže.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>