Ostravští pohraničníci se loučili se starým rokem

19.12.2014 11:20

Členové sekce OSH KČP Ostrava, patřící pod KR Olomouc , se sešli 6.11.2014 na besedě a zhodnotili na ní svou činnost v roce 2014, v roce, na jehož počátku  přešli na vlastní žádost v počtu 35 členů od Městské rady KČP Ostrava do podřízenosti KR KČP Olomouckého kraje.

Podíleli jsme se ve spolupráci s organizační skupinou zabezpečující IX. NS v Olomouci na jejím úspěšném průběhu, za což nám bylo poděkováno. Zúčastnili jsme se v Místku vzpomínkové akce u posádky Čajánkových kasáren, která aktivně kladla odpor německému vojsku při okupaci České republiky 14.3.1939. Samozřejmě jsme nezapomněli vzít naši vlajku, kterou rádi bereme na podobné akce. Také jsme zabezpečili organizačně zájezd VSA a KČP Prostějov a Olomouc, který organizoval dr.Liška 30. dubna, v den osvobození Ostravy . V Ostravě a jejím okolí jsme s našimi druhy z Hané navštívili několik pomníků z doby II. světové války. Zážitky byly takové, že jsme museli našim druhům přislíbit, že v  roce 2015 při příležitosti osvobození Ostravy a celé naší vlasti si tuto akci zopakujeme. Na pozvání ČSBS, se kterým spolupracujeme, jsme se zúčastnili zájezdu do Terezína, Bánské Bystrice a také jsme navštívili  Varín a památník pod Strečnem u Žiliny. Protože si vážíme všech našich členů, zorganizovali jsme malý zájezd, kdy jsme navštívili i ty, kteří se nemohou zúčastňovat našich besed ze zdravotních důvodů. Všechny jsme informovali, co je u nás nového, zazpívali jsme si s nimi při harmonice, což se protáhlo až do večerních hodin. Slíbili jsme jim, že příští rok si to zopakujeme. Také jsme si dali závazek, že v příštím roce vyjedeme za našimi přáteli do Břeclavi. Letos jsme se zúčastnili 3.11.  akce tří krajských rad-putovním zájezdu do Beskyd pod názvem „Po stopách partyzánů 1. čs. partyzánské brigády“, které se zúčastníme i v nadcházejícím roce. Naše sekce má zastoupení v KR Olomouc a také v NR KČP. Za naši práci ve prospěch KČP jsme byli v závěru roku odměněni, kdy Karel Bělunek obdržel „Plaketu KČP“ a Zdeněk Bukovski „Medaili KČP III.stupně“.

Této naší hodnotící besedy se také zúčastnil předseda KR KČP Olomouc Ing.Josef Gerši  a také zástupci levicově zaměřených stran a klubů. Vše se při dobrém jídle a harmonice , kdy jsme si zazpívali j hraničářské písně, protáhlo až do 23. Hodiny. Zjistili jsme, že Ing.Gerši není jen předseda, ale i dobrý tanečník. Ing. Gerši nám poděkoval za dosavadní práci jménem KR Olomouc, což jsme mu rádi vrátili s tím, že naše sekce našla nové přátele v Olomouci a budeme  se snažit pracovat tak, aby KR Olomouc mohla být na nás hrdá!

Zdeněk Bukovski

Fotogalerie: Ostravští pohraničníci se loučili se starým rokem