Ostravští hraničáři na Legionářském střeleckém dni.

04.12.2017 08:23

V sobotu odpoledne dne 2. 12. 2017 se zúčastnili tři členové Klubu českého pohraničí Václava Soukupa Ostrava př. Gara, Graňák a Mareš na pozvání ředitele závodu kpt. v. v. Jana Šimčíka – předsedy Československé obce legionářské jednoty Ostrava 1, Legionářského střeleckého dne. 27 účastníků střelecké akce se sešlo na střelnici Corrado v Ostravě 1.

Soutěžící stříleli ve čtyřech disciplínách.

 • mířená střelba ze služební pistole vz.75 na vzdálenost 10 m
 • mířená střelba ze služební pistole vz.75 na vzdálenost 15 m
 • mířená střelba z malorážky bez optiky na vzdálenost 20 m
 • mířená střelba z malorážky bez optiky na vzdálenost 25 m

Během střelecké soutěže si mohli účastníci prohlédnout různé druhy zbraní na střelnici. Po ukončení střelecké soutěže a sečtení všech výsledků čtyř disciplín, proběhlo vyhodnocení a první tři obdrželi diplom a ceny. Ceny předal ředitel závodu kpt. v. v. Jan Šimčík.

Výsledky:

 • 1. místo – Václavík Lukáš
 • 2. místo – Ircins Petr
 • 3. místo – Pavlíček Martin
 • 4. místo – Roman Emil
 • 5. místo – Stoch Jiří
 • 6. místo – Jan Gara
 • 13. místo – Graňák Josef
 • 15. místo – Mareš František

Vítězům blahopřejeme, ale i obdiv a poděkování si zaslouží všichni ostatní zúčastnění soutěžící, kteří se s vervou zapojili do střelecké soutěže a nevyhráli. Poděkování za zdařilý průběh rovněž patří Československé obci legionářské jednotě Ostrava 1.

Na závěr předseda Městské rady Klubu českého pohraničí Václava Soukupa př. Gara předal Medaili KČP 3. stupně př. Janu Šimčíkovi za dlouholetou vzájemnou aktivní spolupráci s Klubem českého pohraničí Václava Soukupa Ostrava a popřál všem přítomným příjemné vánoční svátky a do Nového roku 2018 mnoho zdraví.

 

Jan Gara, KČP Václava Soukupa Ostrava

Fotogalerie: Ostravští hraničáři na Legionářském střeleckém dni.

1 | 2 | 3 | 4 >>