Ostravské pietní akty 2018

10.05.2018 10:54

V dubnových a květnových dnech si Ostrava připomněla 73. výročí osvobození Rudou armádou. Jako tradičně Klub českého pohraničí Václava Soukupa Ostrava si připomněl sérií pietních aktů.

Prvního z pietního aktu se členové zúčastnili dne 28. dubna 2018 u pomníku letce Nikolaje Ovčinikova na Hulváckém kopci. Za účasti zhruba třiceti osob byly k pomníčku položeny květy. Účastníci se následně přesunuli k dalším pomníčkům na území městských obvodu Mariánské Hory, Hulváky a Poruba.

Další den 29. dubna 2018 pokračovaly pietní akty v Zábřehu. Krátce po desáté hodině ranní se uskutečnil pietní akt před bývalou Měšťanskou školou na ulici Hulvácká. Za účasti starosty městského obvodu Ostrava – Jih pana Martina Bednáře byly k pomníku položeny kytice. Historii osvobozovacích bojů v Zábřehu připomenul kronikář obvodu pan Petr Přendík. Další pietní akty navazovali v prostoru památníku Břehy, Korýtko a další v prostoru obvodu Ostrava-Jih. Za MěR KČP Václava Soukupa Ostrava kytici pokládal předseda MěR KČP přítel Jan Gara.

Hlavní oslavy konce války se jako již tradičně uskutečnily u mohyly s urnami osvoboditelů města v Komenského sadech. S projevy zde vystoupili primátor města Ostrava Ing. Tomáš Macura, MBA, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo a velvyslanec Ruské federace v České republice, Jeho excelence pan Alexandr Vladimirovič Zmejevskij. Byly rovněž předána ocenění Krajského vojenského velitelství Ostrava, Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS) a Československé obce legionářské (ČsOL). K mohyle byly následně položeny věnce a kytice. Za naší městskou radu kytici položil předseda MěR přítel Jan Gara s doprovodem.

Dne 7.5.2018 se zúčastnila delegace KČP VS Ostrava na pozvání Generálního konzula Ruské federace v Brně A. N. Budaeva recepce u příležitosti Dne Vítězství v Brně.

Poslední pietní akt k 73. výročí ukončení bojů II. světové války v Evropě se uskutečnil 8. května 2018. V pamětní síni Národního památníku II. světové války v Hrabyni si připomenuli oběti válečného konfliktu primátor Tomáš Macura, hejtman Ivo Vondrák, Honorární konzul Ruské federace se sídlem v Ostravě Ing. Aleš Zedník, atašé Generálního konzulátu Ruské federace se sídlem v Brně, delegace Klubu českého pohraničí Václava Soukupa Ostrava vedenou předsedou přítelem Garou, váleční veteráni, hosté a veřejnost. Ostravská operace byla největším bojovým střetem během druhé světové války na našem území. Během těchto bojů zahynulo téměř 24 tisíc rudoarmějců a československých vojáků, kteří se na osvobozování podíleli. Největší boje se strhly v okolí Hrabyně, kde je vybudován památník. Obec leží na návrší, které je nejvyšším bodem v okolní krajině a z nějž je vidět až k Opavě. Německé jednotky se u Hrabyně bránily týden. Ostřelovaly silnici od Opavy a brzdili tak postup Rudé armády. Při bojích bylo zničeno 90 procent obce. Po jejím dobytí 27. dubna se Rudé armádě a čs. jednotkám otevřela cesta k Ostravě, která byla osvobozena 30. dubna. Při osvobozování Ostravy zahynulo 602 vojáků a 66 ostravských občanů, kteří se také do osvobozovacích bojů zapojili.

I letošní pietní akty byly důstojným uctění památky osvoboditelů nejen našeho města, ale také celé naší vlasti především chrabrou Rudou armádou. Čest památce všech těch, kteří v dubnových a květnových dnech padli proto, abychom my mohli žít.

 

Nápisy do síně Rudé armády

/Vítězslav Nezval/


I.

Ty jenž tu stojíš, stůj vždy ostražitě!
Střez krev, jenž tekla proudem z našich žil.
Já zanechal jsem pod Kavkazem dítě, 
aby žilo, abys žil!

II.

Kéž člověk se z mých dějin poučí!
Ať lidská krev už víckrát neteče!
Letěl jsem s otevřenou náručí
osvobodit tě člověče.

III.

Když zem se bez přestání chvěla,
když propadal se do tmy svět,
myslel jsem nad lafetou děla
na lásku, mír a polní květ.

IV:

Ty ptáš se proč a v čem jsme navždy velcí?
Ty ptáš se, kdo nás tolik zocelil?
Snad víš, co dává pevnou ruku střelci:
ne, síla svalů ne. Ne! Jenom cíl!

V.

Buď bratře jako stříbropěnná řeka
té země, v níž jsme zvítězil a pad.
Když žil a umřel člověk pro člověka,
nebylo marné umírat.

VI.

Až bude tvoje rodina,
tvá vlast, tvůj národ v nebezpečí,
buď sním, a budeš hrdina.
Ne, nikdy nikdo nebyl větší!

VII.

Mě nelituj, já nezahynu.
Přines jsem oběť za svou, za tvou zem.
Chceš-li býti hoden, synu,
řiď se mým příkladem!

VIII.

Jdi, chodče! Dosti slov! Už dost!
Ty, muži, ženo, I ty děcko!
Znát prostě svoji povinnost
a vždy ji splnit! V tom je všecko.

 

 

 

 

                                                 Škamla Martin KČP VS Ostrava

 

Fotogalerie: Ostravské pietní akty 2018

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>