Ostravou prošel Nesmrtelný pluk

11.05.2017 09:03

Nesmrtelný pluk se zrodil v Rusku, kdy u příležitosti oslav Dne vítězství na Rudém náměstí i v dalších velkých městech Ruska (po vojenské přehlídce), pochodují tisíce rodinných příslušníků s portréty svých rodinných blízkých, kteří v 2. světové válce položili životy v boji proti fašismu. Podobné pochody se již organizují také lidé ve Francii a v dalších zemích.

Hlavním motivem Nesmrtelného pluku je heslo „Nikdo nebude zapomenut, nic nebude zapomenuto“.

V roce 2016 se dne 9. května uskutečnil u Památníku osvoboditelů v Komenského sadech první ročník podobné akce v Ostravě, jehož iniciátory byli členové Ostravského ruského domu a Česko-ruské společnosti Ostrava, jejichž rodinní příslušníci padli na polích války, nebo při osvobozování měst a obcí v Československu ke konce války.

V roce 2017 jsme navázali na tuto potřebnou aktivitu a připomněli všem pravdivou historii průběhu války, v Ostravské operaci a osvobozování Ostravy i oběti v bojích proti nenáviděnému fašistickému Německu a jeho hrdlořezům. Nadále budeme bránit a připomínat historickou pravdu o skutečných osvoboditelích našeho města i republiky. Hlavními organizátory letošního projektu byli – Ostravský ruský dům, MěR Česko-ruské společnosti Ostrava, Klub českého pohraničí Václava Soukupa Ostrava a MěV ČSBS Ostrava.

Pochod Nesmrtelného pluku se uskutečnil dne 9. května 2017 v 15 hodin od Památníku osvoboditelů v Komenských sadech v Ostravě. Po položení květin k památníku, k hrobům padlých za památníkem i k deskám čestných občanů města Ostravy, které jsou umístěny na zadním traktu památníku přečetl př. Šesták prohlášení, které obsahovalo - Prohlášení k občanům města Ostravy

Dnes, 9. května 2017 si připomínáme 72. výročí vítězství Rudé armády a jejich spojenců nad fašistickým Německem. Druhá světová válka v Evropě skončila drtivou porážkou a bezpodmínečnou kapitulací fašistických agresorů.

Naše svoboda byla draze vykoupena smrtí miliónů nevinných lidí, obrovským hrdinstvím národů Sovětského svazu, vojáků Rudé armády i prvního československého armádního sboru.  Ti v tvrdých bojích proti okupantům, nejen v Ostravské operaci, neváhali položit za naši svobodu to nejdražší – své mladé životy. Nikdy nezapomeneme na jejich činy, které nám umožnily dlouhá desetiletí žít spokojeně v míru a pokoji.

Svoboda k nám přišla z východu. Nezapomínáme na tuto historickou pravdu a bojujeme proti snahám o její překrucování.

Ani po 72 letech od nejhrůznější války v dějinách lidstva však svět není bezpečnější.

Opět zvedá hlavu hnědý mor fašismu, jehož krvavé drápy dnes na vlastní kůži zažívají naši slovanští bratři na východě Ukrajiny. Mezinárodní terorismus na blízkém východě a v severní Africe má na svědomí další statisíce a milióny nových, nevinných obětí. Opět je vyhrožováno současnému Rusku a na jeho hranice se stahují vojska NATO.

Nedopusťme, aby se naše děti a vnuci opět stali oběťmi dalšího nesmyslného pochodu Drang nach Osten. Další světovou válku není možno vyhrát a doplatili bychom na ni všichni.

Proto jsme dnes přišli. Památku padlých nedáme pošpinit a vzdáváme jim dnes znovu naši úctu a hold.

Nikdo nebude zapomenut, nic nebude zapomenuto!

Pochodem Nesmrtelného pluku také vyjadřujeme své názory a stanoviska – jsme proti fašismu a válce, jsme za mír a mírovou spolupráci mezi národy a lidmi na celém světě.

Připojte se k našemu prohlášení i vy.

 Účastníci vzpomínkového pochodu Nesmrtelný pluk.

Poté se účastníci pochodu vydali po Sadové ulici před Novou radnici. Před radnicí zazněla hymna ČSSR a Ruska. Následně organizátoři předali za účastníky pochodu primátoru Statutárního města Ostrava Ing. Tomáši Macurovi, MBA – Prohlášení k občanům města Ostravy.

V letošním roce 2017 se akce Nesmrtelný pluk konala v pěti českých městech, a to v Praze, Brně, Ostravě, Karlových Varech a Teplicích.

Věřím, že v příštím roce 2018 se Nesmrtelný pluk rozšíří i do dalších českých měst.

Fotogalerie: Ostravou prošel Nesmrtelný pluk

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>