Ostrava - Slavnostní setkání k 20. výročí vzniku KČP, o. s.

02.01.2013 12:27

Ve čtvrtek dne 15. listopadu 2012 uspořádali ostravští hraničáři slavnostní setkání k 20. výročí vzniku svého občanského sdružení.

V úvodu vystoupil s projevem k tomuto výročí předseda MěR KČP Jan Gara. Ve svém vystoupení připomenul historii KČP a také zhodnotil současnou činnost organizace.

Po tomto proslovu byla předána Čestná uznání NR – př. předsedkyni Vlasteneckého sdružení antifašistů Ostrava přítelkyni Jarmile Foralové, Janě Plonkové, Zdeňku Sirůčkovi, Antonínu Dohnalovi a Mileně Dohnalové. Čestná uznání MS KR – př. předsedkyni Levicového klubu žen Jožky Jabůrkové přítelkyni Zdence Dutkové a Emilu Chobotovi. Čestná uznání MěR – př. předsedovi Česko – ruské společnosti Ostrava Karlu Šestákovi, předsedovi MěV KSČM Ostrava Oldřichu Jakůbkovi, Vítězslavu Olejákovi, Boženě Mizerové, Antonínu Mizerovi, Pavlu Holasovi, Janu Garovi st., Milanu Marcelovi, Martinu Škamlovi a Štěpánce Janečkové. 

Členové slavnostního shromáždění následně jednomyslně schválili kolektivní členství Městské organizace KČP v Českém svazu bojovníku za svobodu a přijali 3 nové členy Klubu českého pohraničí.

V závěrečné části setkání vystoupili zástupci zúčastněných občanských sdružení spolupracujících s ostravským Klubem českého pohraničí Ostrava se svými zdravicemi.

Jan Gara

Fotogalerie: Slavnostní setkání k 20. výročí vzniku KČP, o. s.

1 | 2 | 3 | 4 >>