Oslavy osvobození Ostravy Rudou armádou

01.05.2017 11:42

Ve dnech 29. a 30. dubna 2017 se členové Klubu českého pohraničí Václava Soukupa Ostrava zorganizovali a zúčastnili pietních aktů k uctění památky osvoboditelů našeho města.

29. dubna v dopoledních hodinách uspořádali vzpomínkové akty v Ostravě - Zábřehu.

První z nich před bývalou Měšťanskou školou Hulvácká. S hlavním proslovem vystoupil poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu české republiky ing. Leo Luzar (KSČM). K památníku před školou byly položeny kytice.

Druhý pietní akt se odehrál u památníku Břehy. I zde vystoupil s projevem poslanec ing. Leo Luzar. Obou pietních akcí se zúčastnili členové Klubu vojenské historie z Moravskoslezského kraje v dobových uniformách s vojenskou technikou a na závěr provedli čestnou salvu.

V odpoledních hodinách se delegace zúčastnila pohřbu ostatků pilota podporučíka Agafona Josifoviče Tězikova, nar. 1921 a střelce vojína Pavla Vasilijeviče Vasilijeva, nar. 1918, oba ruské národnosti, a to se všemi vojenskými poctami na pohřebišti Rudé armády v Hlučíně za účasti vysokých představitelů velvyslanectví Ruské federace v České republice a veteránů 1. československého armádního sboru v SSSR, kteří v této době každoročně navštěvují místa bojů na Ostravsku.

Posledním pietní akty v tento den proběhly u tanku 051 v Ostravě a u mostu Miloše Sýkory.

30. dubna se konala hlavní vzpomínková akce v Komenského sadech. Jako obvykle se této události zúčastnila řada významných osobností. Jmenujme například velvyslance Ruské federace jeho excelence Alexandr Vladimírovič Ženevský, honorární konzul Ruské federace se sídlem v Ostravě ing. Aleš Zedník, hejtman Moravskoslezského kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., primátor Statutárního města Ostrava Ing. Tomáš Macura, MBA a samozřejmě veteráni osvobozovacích bojů o Ostravu.

S proslovy vystoupili: primátor měst Macura, hejtman kraje Vondrák, veslvyslanec Zmejevský a válečný veterán V. Kuchyňka.

Z rukou představitelů Českého svazu bojovníků za svobodu a Československé obce legionářské převzal ocenění ředitel Krajského vojenského velitelství Ostrava plk. Jaroslav Hrabec.

Následně byly k mohyle položeny věnce a kytice. Za MěR KČP VS Ostrava kytici položili předseda MěR Jan Gara a Jana Plonková.

Přes nepříliš příznivé počasí byla účast na pietním shromáždění slušná a tvořila tak důstojnou kulisu vyvrcholení letošních oslav osvobození našeho města.

Martin Škamla a Jan Gara KČP VS Ostrava

Fotogalerie: Oslavy osvobození Ostravy Rudou armádou

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>