Oslavy Mezinárodního dne žen 2017 v Úpici.

15.03.2017 21:31

Svátek žen, Mezinárodní den žen v letošním roce uspořádali komunisté okresu Trutnov, jako už tradičně, ve Společenském sále u Tomana v Úpici. Organizátory jsou vždy členové KSČM z Úpice a okolí. Tato akce pro ně začíná už několik týdnů před tímto svátkem. Je třeba shromáždit věci do tomboly, která je vždy velmi bohatá. Sejde se vždy hodně přes sto různých předmětů z darů nejen členů organizace, ale svým dílem přispějí i příznivci a podporovatelé MDŽ ze všech koutů okresu Trutnov, ale hlavně z Úpice a blízkého okolí. Tradičním dárečkem pro všechny přítomné ženy je kytička krásně barevných petrklíčů v květináčcích, které je třeba již na podzim zajistit. Zábavu a dobrou atmosféru spojenou s tancem vždy vytvoří hudba a osoba muzikanta a zpěváků. Soudruzi z Malých Svatoňovic se již mnoho let obracejí na místního občana se žádostí o jeho produkci. Jeho repertoár plně vyhovuje účastníkům slavnostního odpoledne a vždy s napětím očekávají, zda opět bude hrát a zpívat „Ládíček“ se svým dívčím doprovodem. Ani letos nebyli zklamáni a když konferenciér, Radim Fryčka na zahájení oslav Ládíčka přivítal, zazněl potlesk. Se svou zdravicí vystoupila poslankyně PČR Soňa Marková. Ve svém krátkém projevu zdůraznila postavení žen v naší kapitalistické společnosti a připomněla, že na mnoha pracovních místech jsou ženy odměňovány méně nežli jejich mužské protějšky. Hlavně přítomné ženy, kterých se zde sešlo na dvě stovky, pozdravil rovněž předseda OV KSČM v Trutnově Jaroslav Ondráček mladší. Potom už konferenciér uvedl kulturní vložku, kterou zajistila taneční skupina z Velkých Svatoňovic, kteří si říkají „Stará vesta“. Všichni jsme byli příjemně překvapeni jejich programem, který se nesl v duchu trampských melodií a písniček z dob již dávno minulých, které připomínalo i jejich krojové oblečení. Když bylo jejich asi 20minutové taneční vystoupení u konce, tak hudba navodila příjemnou atmosféru a tím jsme byli povzbuzeni předvádět naše taneční umění. U stolů, ale i v kuloárech se hodně hovořilo o době z počátku devadesátých let, kdy byl díky naší tehdejší politické reprezentaci Mezinárodní den žen hanoben a špiněn způsobem, který nelze nazvat jinak, nežli zhovadilým! Tloukli do hlav mladé generace, že to je svátek komunistický a byl slaven pouze v socialistických zemích. Letošní oslavy MDŽ v Úpici se, jako už tradičně, vydařily. Všem organizátorům patří srdečné poděkování a přání, aby příští oslavy v roce 2018 proběhly v příznivé atmosféře jak vnitropolitické, tak na celém světě. Na závěr si dovolím krátký exkurs do historie počátků oslav Mezinárodního dne žen.

Velké shromáždění za volební právo žen se konalo 8. března 1908 v New Yorku. Svátek žen byl poprvé slaven 28. února 1909 po vyhlášení Americkou socialistickou stranou. Na první mezinárodní ženské konferenci Druhé internacionály v Kodani v srpnu 1910 prosadila německá socialistka Klára Zetkinová pořádání mezinárodního svátku, tehdy ještě bez určení pevného data. Od roku 1911, kdy byl poprvé slaven v Německu, Rakousko-Uhersku, Švýcarsku, Dánsku a USA, mezi jeho cíle patřilo volební právo žen, od roku 1975 pak je připomínán jako den mezinárodní solidarity žen za rovnoprávnost, spravedlnost, mír a rozvoj.

Datum 8. března se ustálilo až po 1. světové válce, zejména pod vlivem demonstrace v Petrohradě roku 1917 těsně předcházející únorové revoluci, která se konala poslední neděli v únoru dle juliánského kalendáře, což odpovídá 8. březnu kalendáře gregoriánského. Svátek se rychle rozšířil, jeho obsah kolísal od politického a feministického protestu po apolitickou socialistickou obdobu Dne matek. Tolik přetisk z wikipedie. Takže nevážení překrucovači historie, taková jsou historická fakta!

Jaroslav Vrba, člen KČP Úpice
Foto: Pavel Miler a Václav Kriegel

Fotogalerie: Oslavy Mezinárodního dne žen 2017 v Úpici.