ORGANIZAČNÍ STRUKTURA POHRANIČNÍ BRIGÁDY V ROCE 1955 ZAHRNUJÍCÍ ZMĚNY Z LET 1953 – 1955

20.06.2012 21:27

Organizační prvek

Počet osob

   Doplňující údaje

 

133

Velitelství brigády

Užší velitelství

5

Velitel, ZVP, NŠ, zástupce pro týl, tlumočník

Štáb

50

včetně žen., chem. náčelníka a správce mater.

Oddělení operační

9

 

Oddělení boj.př.

7

 

Oddělení org. doplňovací

5

 

Oddělení zpravodajské

15

 

Oddělení spojovací

5

 

Oddělení šifrovací

3

 

Pomocná kancelář

3

 

Politické oddělení

12

Včetně klubu (6)

Týl

49

 

Oddělení děl. a tech. zás.

6

Zbrojní dílna a zbrojní sklad

Oddělení proviantní

11

Proviantní sklad

Oddělení výstrojní

10

Výstrojní sklad a dílny

Oddělení ubytovací

5

 

Oddělení automobilní

5

Automobilní dílna

Oddělení zásobování PHM

2

 

Oddělení zdravotní

7

 

Oddělení veterinární

3

 

Oddělení finanční

4

Mimo rámec týlu

Účtárna

2

Mimo rámec týlu

 

130

Jednotky přímo podřízené velitelství brigády

Spojovací rota

48

 

Ženijní četa

30

 

Automobilní rota

48

 

Hospodářská četa

4

 

 

186

Záložní oddíl

Velitelství

18

 

Pěší četa

34 (102),

3x, (navýšení počtu ze zrušené vel.čety brigády)

Kulometná četa

16

 

Minometná četa

22

 

Četa tarasnic

15

 

Dopravní družstvo

13

 

 

80

Poddůstojnická škola

Velitelství

8

 

Školní rota

60

Počet frekventantů 52

Hospodářská četa

12