ORGANIZAČNÍ STRUKTURA POHRANIČNÍ BRIGÁDY V ROCE 1952 ODRÁŽEJÍCÍ ZKUŠENOSTI VÝCHOZÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURY

20.06.2012 21:24

Organizační prvek

Počet osob

Doplňující údaje

 

137

Velitelství brigády

Užší velitelství

4

Velitel, ZVP, zástupce pro týl, pobočník

Sektor I. – štáb

54

Náčelník štábu, důstojník, ženijní náčelník, chemický náčelník

Oddělení I/1

8

operační

Oddělení I/2

15

zpravodajské (referát výzvědný, referát obranný)

Oddělení I/3

7

školské

Oddělení I/4

5

organizačně - doplňovací

Oddělení I/5

6

spojovací

Oddělení I/6

4

šifrovací

Oddělení I/7

5

kancelář

Sektor II.-politický

11

od května 1952 politické oddělení

Sektor III. - týl

60

 

Sekretariát týlu

2

 

Oddělení III/1

7

výzbrojní

Oddělení III/2

8

proviantní

Oddělení III/3

15

výstrojní

Oddělení III/4

9

ubytovací

Oddělení III/5

8

automobilní

Oddělení III/6

9

zdravotní

Oddělení III/7

4

veterinární

Oddělení IV.

5

finanční

Vojenské prodejny

3

 

 

179

Jednotky přímo podřízené velitelství brigády

Velitelská četa

28

od r.1953 včetně sedmičlenného družstva tarasnic

Spojovací rota

52

 

Automobilní rota

60

dvě automobilní čety

Ženijní četa

30

 

Hospodářská rota

9

 

 

170

Záložní oddíl

Velitelství

19

včetně velitelského a hospodářského družstva

Pěší četa

 

celkem v oddílu tři

Kulometná četa

 

vyzbrojená těžkými kulomety

Minometná četa

24

4 minomety

Četa obr. vozů

13

bez techniky, od r. 1953 nahrazena četou tarasnic (15)

Dopravní družstvo

14

 

 

211

Poddůstojnická škola

Velitelství

9

 

Školní rota

95 (190)

celkem 2, po dvou pěších a jedné kulometné četě

Hospodářská četa

12