Opět nádherné setkání pamětníků lepší a bezpečnější doby pro Čechy a Slováky v Chodové Plané...

07.09.2016 09:31

Vlastenectví a nikoliv nacionalismus, internacionalismus a vřelé přátelství, ale i odhodlání ubránit svou zemi před hnilobnou zrůdností současného kapitálu, před nebezpečným morem imigrace jiných zhoubných a násilných anti-kultur, jednota a odhodlanost společně nepřipustit dokonání zhouby našich národů započaté listopadem 1989 za zneužití společensky nevyspělých pražských dětí a studentíků kavárnickou a hospodskou sebrankou pod hlavičkou chartistických „HAVLOIDŮ“… To bylo klima, které se neslo Kulturním domem v Chodové Plané na Mariánskolázeňsku.

Bez pochyb opět vzorně připravené setkání přátel a příznivců bývalých i současných ochránců skutečně prolidových práv jak na hranici, tak uvnitř bývalého Československa, setkání skutečných vlastenců a internacionalistů, kteří si vždy vážili a váží především mírového a spravedlivého života, takoví Češi, Slováci, Němci a Rusové se zde ten den sešli, aby si připomněli, že stále je mladým a zdemoralizovaným generacím co ukazovat, aby i oni nedopustili totální devastaci a zničení našich zemí a národů…

V tomto duchu se neslo mj. také úvodní vystoupení předsedy místní organizace KČP a hlavního organizátora akce kpt. PS Mgr. Stanislava Kvasničky i krátká vystoupení některých účastněných a hostů včetně pplk. MUDr. Marka Obrtele z hnutí Českoslovenští vojáci v záloze, poslance Parlamentu ČR za KSČM Mgr. Jaroslava Borky, mjr. JUDr. Petra Šestáka za bývalé členy speciální jednotky rychlého nasazení URNA, tak jako to odeznělo i ve vystoupení slovenských a německých hostů. Své neochvějně vlastenecké a hrdinné postoje vyjádřili ve svém krásném pěveckém vystoupení i naši ruští přátelé vedeni plk. Alexanderem Štěpanovem.

Že není ani dnes opomenuto hrdinné poslání bývalých pohraničníků při ochraně státních hranic, to připomněl také ve svém krátkém vystoupení pplk. v.v. RSDr. Jaroslav Horák, který informoval o rozhodnutí zastupitelstva slovenské obce Tvrdošovce o pojmenování ulice v obci po hrdinovi obce svob. PS Jožko Ludasovi, který byl zastřelen při pronásledování ozbrojeného vojenského sběha na Svatém Kříži u Chebu 21. ledna 1981. Starostou obce byli pozváni zástupci KČP a bývalí pohraničníci na slavnostní akt konaný 20.8.2016 v rodné obci Jozefa Ludase v Tvrdošovcích. Tento skutečně nefalšovaný projev úcty k jednomu ze svých bývalých občanů a hrdinnému pohraničníku, jehož památku si připomínáme každý rok u jeho pomníku na Svatém Kříži u Chebu, si budou nyní připomínat každý den i občané obce na slovensko-maďarském pomezí. Tato informace byla všemi přítomným přijata bouřlivým potleskem.

V krásném prostředí sálu a restauračního předsálí, v nichž byla výzdoba umocněna 12ti zástavami organizací KČP, českými a slovenskými vlajkami, řadou vystavených historických uniforem i přímou účastí uniformovaných bývalých příslušníků PS OSH a VB, foto-tabulemi se stovkami vzpomínkových fotografií ze života ochránců hranic a zákonů, mnoho medailí a odznaků a dokumentů… Kolektiv Standy Kvasničky nezapomněl vůbec na nic, ani na ocenění aktivních členů KČP a jeho přátel, ani na příjemnou obsluhu, dobré občerstvení a báječnou dechovou hudební skupinu AMATOVKU, která uzavřela vydařenou kulturně společenskou akci KČP v Chodové Plané hudební zábavou a tancem.

S úctou a s poděkováním všem organizátorům a účastníkům se loučíme a těšíme na další setkání v Chodové Plané.

 

 


Text: Jarda Horák
Foto: Jarda Horák, Milan Paučo

Fotogalerie: Opět nádherné setkání pamětníků lepší a bezpečnější doby pro Čechy a Slováky v Chodové Plané...