Olomoucký Klub českého pohraničí oslavil MDŽ

07.03.2012 14:10

I když je Mezinárodní den žen uznávaným a ve světě stále slaveným svátkem a jeho kořeny jsou na americkém kontinentu, po roce 1989 byla snaha nové vládnoucí garnitury tento svátek vymazat z kalendáře. Zvítězil však zdravý rozum a většina českých žen nepřestala tento svátek oslavovat. Stále ještě máme v paměti radostnou atmosféru tohoto dne, kdy ženy oslavovaly na pracovištích, ve školách nebo doma s přáteli. Nikdo nehleděl na hodnotu a nákladnost dárků. Potěšila paměť, a ten dnes tolik vysmívaný rudý karafiát měl pro ženy větší cenu, než dnešní exotické květiny, které jsou ve velkém množství dovážené z různých koutů kapitalistického světa a jsou v podstatě komerční záležitost.

Pěkné společné oslavy MDŽ uspořádali dne 7. března 2012 členové OR KČP a VSA v Olomouci. Potěšilo nás, že mezi nás zavítali i milí hosté: místopředseda NR KČP Milan Richter, předseda VSA v Prostějově Josef Liška a Aloisie Lebedová z LKŽ. Nechybělo bohaté občerstvení se symbolickým přípitkem, přítomné ženy potěšily i malé dárky – krásné barevné primulky v květináčích a grafické listy s básničkou a přáním. Organizace a vedení oslavy se ujali muži, kteří nejenže oslovili ženy, ale zajistili i vtipný kulturní program. Atmosféra oslav byla výborná, i když byla poněkud narušena hlukem z probíhající rekonstrukce domu, ve kterém se nachází naše klubovna. Vzpomínali jsme, povídali si o své práci a plánovali další společné aktivity. Shodli jsme se, že MDŽ je tradicí, kterou je nutné udržovat, a proto již teď budeme přemýšlet, čím potěšíme naše ženy v příštím roce. Poděkování patří předsedovi OR KČP v Olomouci ing. Geršimu, který po skončení oslavy osobně doručil květiny těm členkám, jež se pro nemoc nemohly setkání zúčastnit. Všem ženám přejeme do dalších dnů hodně radostí, zdraví a hlavně pevné nervy při zdolávání problémů, které přináší dnešní neklidná doba.

Ewa Konečná