Olomoucký KČP hodnotil svou činnost

16.02.2013 09:40

Rok 2012 byl pro všechny členy KČP velmi výrazným mezníkem – KČP oslavil 20. výročí svého založení.

Byla to příležitost ohlédnout se za minulými roky, zamyslet se, co se nám povedlo a kde jsou nedostatky 

a rezervy.

    Olomoucký KČP v průběhu roku 2012, i přes problémy dané věkem členů a s tím spojenými neduhy,

poctivě plnil úkoly, které byly schváleny 5. zasedáním NR dne 17. prosince 2011. O tom, jak jsme byli aktivní a co se nám podařilo splnit, si členové řekli na Shromáždění členů, které se konalo 6. 2. 2013. Právě v souvislosti s 20. výročím KČP jsme se snažili dát našemu vrcholnému orgánu, kterým je Shromáždění členů,

obzvlášť slavnostní ráz. Byli jsme potěšeni, že pozvání přijal předseda NR KČP Ing. Karel Janda a také další hosté – zástupci levicových a pokrokových sdružení z VSA Olomouc, VSA Prostějov, LKŽ J. Jabůrkové Olomouc,  KLPI Olomouc.  Zavítal mezi nás i předseda Klubu městských zastupitelů KSČM v Olomouci

Mgr. Petr Michálek. Shromáždění členů řídil místopředseda OR KČP Olomouc Ing. Karel Šimek.

Hymnu KČP – husitský chorál „Ktož sú boží bojovníci“- vyslechli přítomní vestoje, nechyběl ani prapor KČP Olomouckého kraje. Až při poslechu zprávy o činnosti, kterou přednesl předseda Oblastní rady KČP Olomouc Ing. Josef Gerši, jsme si s potěšením uvědomili, že jsme v průběhu minulého roku neměli ruce složeny v klíně!

Absolvovali jsme celou řadu hodnotných akcí, ať již byly pietní vzpomínky na Ploštině, Lázku, Velké Bystřici, v Javoříčku, v Zákřově, v Terezíně a v Lidicích. Zúčastnili jsme se také piety v Litovli, věnované památce studenta medicíny Jana Opletala, zavražděného nacisty v listopadu 1939 v Praze. Dle svých finančních možností jsme k památníkům kladli kytice květin. Tak, jako zástupci KČP všech krajů naší vlasti,  jsme se i my zúčastnili slavnosti věnované výročí SNP a ukončení bojů s banderovskými hordami ve slovenském Varíně a poklonili jsme se památce francouzských partyzánů na památníku pod Strečnem  u Žiliny.

I v tomto roce jsme se starali o hrob por.Václava Horvátha v Litovli, zavražděného vojenským zběhem při ostraze státní hranice. Navíc jsme převzali do péče zcela zanedbaný památník olomouckého rodáka kpt. Josefa Koláčka, popraveného fašisty v brněnských Kounicových kolejích za II. stanného práva. O obnovu se zasloužili Ing.Gerši, Ing.Šimek, Věra Horáková a hlavně manželka zemřelého člena našeho KČP Adéla Valentová, která se stala naší novou a aktivní členkou KČP. Samozřejmě jsme nechyběli ani na slavnostním setkání k 20. výročí  založení KČP v České Třebové, odkud jsme si přivezli nezapomenutelné zážitky.

O všech těchto aktivitách jsme si vedli  záznamy v naší nové kronice, kterou pečlivě vede naše členka Ewa Konečná. Také se může o těchto aktivitách  každý v celém světě dočíst na internetových stránkách

www.klub-pohranici.cz  a v nich KČP Olomouckého kraje a hlavně stránek KČP Olomouc, které v minulém roce založil náš místopředseda Ing. Karel Šimek. Zde také naleznete vše o výše zmíněném por.Václavu Horváthovi v článku s mnoha fotografickými přílohami-  por.VH-život, smrt a pieta.

Velmi záslužnou činností je dopisová a to zejména do Hraničáře, Slovanské vzájemnosti, Národního osvobození a Haló novin, o kterou se zasluhuje nejvíce  Ewa Konečná. Byla také pochválena spolupráce se všemi organizacemi, které se našeho jednání zúčastnily a to zejména s VSA Olomouc -zastoupenou Jarkou Hemerkovou a VSA Prostějov v čele s Dr.Josefem Liškou.

Za jeden ze zásadních úspěchů i pro budoucí činnost našeho KČP  považujeme skutečnost, že se nám podařilo získat  8 nových členů a to vesměs mladšího věku.

Po všech zprávách a informacích, které jsou vždy u takových setkání nutná, jsme předali Čestná uznání za práci několika členům našeho klubu , VSA Olomouc, VSA Prostějov a následovala přestávka s bohatým občerstvením.

Po přestávce následovala diskuse, ve které vystoupili věcně někteří naši členové a také zástupci všech přítomných hostujících organizací. Slova předsedy NR KČP Ing. Karla Jandy všichni přítomní ocenili dlouho trvajícím potleskem, utvrdila nás v přesvědčení, že činnost KČP , a tedy i naše-olomoucká, je velmi důležitá a my ve svém úsilí nesmíme polevovat!

Po diskusi následovaly volby do naší OR, do KR, schválení usnesení.

Jsme si vědomi, že před námi je mnoho práce, naše místo je všude tam, kde probíhá zápas o budoucnost této země. Je na nás, abychom důsledně obhajovali historickou pravdu a odmítali účelové nepravdy a lži, tak, jako jsme to dělali v minulém roce formou rezolucí, protestů a prohlášeními, zasílaných členům vlády a různým ústavním činitelům. Čiňme vše, co je v souladu s našimi zákony, vše, aby bylo naplněno naše ústřední heslo: „Jen zůstane-li naše pohraničí české, zůstane českou i celá naše vlast!“.

Ewa Konečná, Ing. Karel Šimek

Fotogalerie: Olomoucký KČP hodnotil svou činnost