Okresní sněm KČP ve Znojmě

27.03.2018 15:26

Dne 22. 2. 2018 se uskutečnil ve Znojmě Okresní sněm KČP Znojmo. Pozvaní delegáti projednali zprávu o činnosti klubu za uplynulé období od IX. sněmu KČP. Současně byli seznámení s výsledkem hospodaření OR KČP ve Znojmě za rok 2017. Zvolili delegáty na Krajský sněm KČP do Břeclavi, který se uskuteční v sobotu dne 24. 3. 2018 a X. národní sněm KČP. Současně zvolili svoje zástupce do Jm KR KČP, KKK, hospodáře KR a zástupce do výboru OR KČP ve Znojmě. Byl zvolen nový předseda OR KČP ve Znojmě, přítel Svatomír Pokorný. V diskusi projednali odběr Hraničáře, přijímání nových členů, přípravu různých akcí v roce 2018. Na závěr bylo schváleno usnesení, kde jsou stanoveny úkoly klubu pro příští období.

Fotogalerie: Okresní sněm KČP ve Znojmě