Okresní rada Klubu českého pohraničí Kolín

19.10.2017 13:35

dává ve známost, že dne 23. 9. 2017 konala tato okresní rada společenskou akci v Kouřimi. Zájem projevili nejen členové naší KČP Kolín, ale i další hosté, rodinní příslušníci s dětmi a další příznivci KČP. Akci vydatně podpořil kouřimský dobrovolný hasičský sbor. který nastoupil v plné parádě ve stejnokrojích a předvedl svůj zbrusu nový hasičský automobil. Ukázali, jak je stroj vybaven pro hašení požárů i pro jiné záchranné akce. Zájemce tohoto setkání pozdravila i paní starostka Kouřimi. Tato obec je bohatá na četné historické pamětihodnosti. Proto hlavní organizátor předseda kolínského KČP přítel Václav Mejzlík zajistil pro všechny zájemce prohlídku města. Účastníci s ob- divem kvitovali historické stavby na hlavním náměstí i další architekturu, kostely, zachovalou starou bránu do města i místní muzeum. Potom přešli do kouřimského skanzenu a viděli památná venkovská stavení s původním nábytkem i náčiním. Vše bylo provázeno vysvětleními o životě kouřimských občanů žijících v té době v Kouřimi. To co bylo také velmi pozoruhodné, byla prohlídka muzea v nedaleké obci, kde návštěvníci viděli původní stejnokroje vojáků, příslušníků ministerstva vnitra a pohraniční stráže.

Ke konci se všichni zájemci sešli v parku poblíž už zmíněné městské brány. Tam měl pro ně hasičský sbor připraveno posezení s možností opékání špekáčků i uhašení žízně pivem nebo nealkoholickými nápoji. Zájemci si tam mohli prohlédnout malý stánek s trofejními zbraněmi a publikacemi o opevnění apod. Byla instalována malá střelnice, a kdo chtěl, mohl tam zkusit své střelecké umění.

Účastníci si odnášeli užitečné znalosti o Kouřimi i pocit dobré zábavy.

 

Klub českého pohraničí Kolín děkuje za pomoc při uspořádání akce kouřimskému hasičskému sboru. Byli bychom rádi, kdyby taková dobrá spolupráce nadále pokračovala.

Poděkování si také zaslouží fotoreportéři paní Pavlína Hladíková ze Středočeského kraje KSČM a př. František Kovář, člen Středočeské rady KČP, kteří pro nás akci svými záběry zdokumentovali.

 

Zapsal: Josef Dvořáček
Foto: František Kovář

Fotogalerie: Okresní rada Klubu českého pohraničí Kolín