Okresní rada KČP Chomutov

21.05.2011 21:08

Opět po roce, tentokrát 21. května 2011, se vypravili členové Okresní rady KČP Chomutov ke třem hromadným hrobům pochodu smrti, aby provedli jejich každoroční údržbu, která spočívá v zachování alespoň jejich dosavadního stavu a položili k nim také kytičky, jako vzpomínku na utrpení účastníků pochodu. Hroby jsou od roku 1989 ze strany příslušných státních orgánů neudržovány a prakticky zmizely v zarostlém terénu. Proto i jejich dohledání podle dostupných materiálů bylo obtížné. KČP v Chomutově se již druhým rokem stará o to, aby hromadné hroby jako i hrůzy pochodu smrti a jejich oběti nebyly nikdy zapomenuty. Hroby se nachází v lokalitách Hory sv. Šebestiána a Nové vsi na Chomutovsku.

16. a 17. dubna 1945 procházel tento pochod smrti naším okresem. Transport přišel ze Saského Reitzenhainu a po silnici přes Horu sv. Šebestiána, Novou ves, Křímov Dominu a Krásnou Lípu směřoval k Chomutovu. Odtud pokračoval přes Údlice dál do vnitrozemí.

V transportu byli eskortováni političtí vězňové. K tomu, aby byli cestou někteří z nich zastřeleni, stačilo jakékoliv vybočení z řady, vykonání potřeby, nebo shýbnutí k obuvi. Také ti, kteří klesli vysílením, byli na místě zastřeleni. Doprovázející SSmani v některých případech ještě zohavili obličeje svých obětí k nepoznání. V takovém stavu byly oběti později sbírány a pohřbívány ve společných hrobech.

Obludnost a brutalita zločinů německého fašismu je téměř nepředstavitelná a předchozí řádky jsou svědectvím jenom o nepatrném zlomku z nich. Je třeba si tyto zločiny připomínat, burcovat proti nim lidské svědomí a všechny lidské síly. Tak dlouho, dokud kdekoliv na světě budou snahy uvrhnout lidstvo znovu do jejich hrůz.

Vladimír Šíma
předseda OR KČP Chomutov

Fotogalerie: Okresní rada