Ojedinělý, leč významný počin obecního zastupitelstva.

23.08.2016 19:33

Na doporučení předsedy NR KČP se delegace vedená místopředsedou NR KČP JUDr. Gustavem Janáčkem ve dnech 19. až 20. srpna 2016 měla tu čest zúčastnit akce, která nemá v historii KČP a sekcí OSH obdobu.

Když se začtete do historických faktů OSH, tak zde máte možnost najít informaci o tom, že v roce 1981 byl u bPS Cheb vojenským zběhem zastřelen psovod, svob. Jozef LUDAS (19). Na místě události je postaven pomník, o nějž je po celé minulé období pietně pečováno chebskou KČP. Od této smutné události v letošním roce uplynulo 35 let. V místech, kde se celá tehdejší událost odehrála nejbližší příbuzní nikdy nebyly, až letos. Právě v  letošním roce byli v těchto místech bratr Jožky se synem. Byl zde i pan starosta obce Tvrdošovce Ing. Marian Tóth, odkud Jozef Ludas pocházel.

Jozef Ludas byl nejmladším ze tří bratrů a právě po vzoru svého staršího bratra, který sloužil na rPS Dolní Silnice Sušické bPS, toužil i on být pohraničníkem. Život Jožky ukončil výstřel vojenského zběha. Jozef Ludas byl posmrtně povýšen a vyznamenán Za statečnost.

O všem tom bylo podrobně informováno místní zastupitelstvo obce Tvrdošovce. To rozhodlo, pojmenovat novou ulici v obci, která má přes čtyři tisíce obyvatel, právě po Jozefu Ludasovi. Toto se odehrálo za přítomnosti jak rodiny Jožky, tak veřejnosti obce. Toto rozhodnutí nemá jak na Slovensku, tak v Čechách obdobu. S tím také ale souvisí názory mnoha lidí, s nimiž jsme se setkali na neústavní rozdělení Československa. Tady jsme mohli být každý hrdý na svou národní příslušnost, ale to neznamenalo, že jsme nemohli žít i nadále ve společném  Československu.

 Poté v překrásném Obecním domě následovalo slavnostní zasedání místního zastupitelstva, kde bylo vše pečlivě připraveno a jen tak mimochodem, byl zde beznadějně plný sál lidí. Slavnostní ráz byl podtržen udělením letošních cen obce a ceny starosty obce. Právě tuto cenu v letošním roce obdržel KČP Cheb a to, za udržování památky na Jozefa Ludase a za péči o jeho pomník. Tady je potřebné připomenout, že Chebský Klub je s obcí v trvalém styku.

Po celou dobu pobytu se naše delegace setkávala s osobní vřelostí a nekonečnou péčí, jak ze strany představitelů obce, tak i veřejnosti, která je z padesáti procent maďarské národnosti. Za vše touto cestou mnohokrát děkujeme a jsme hrdi na skutečnost, že jsme se mohli toho všeho osobně zúčastnit. V sobotu dopoledne jsme s rodinou Jozefa Ludase navštívili jeho hrob, kam jsme položili věnec. Delegace se pak se širokou veřejností účastnila Slavnosti sv. Štefana a po rozloučení se následovala cesta domů.

Národní rada KČP děkuje jak chebskému Klubu a sekci OSH za trvalou péči o pomník Jozefa Ludase, jakož i všem dalším, kteří o podobné pomníky pečují podél celé naší státní hranice. Tady je potřebné si uvědomit, že nejede pouze o pomníky, ale jde o odkaz všech těch, kdož položili své mladé životy v zájmu Československa.

  

JUDr. Gustav Janáček

místopředseda NR KČP