Odkaz pro budoucí generace.

05.06.2015 07:19

Pravdivé historické připomenutí 70. výročí osvobození Československa – odkaz pro budoucí generace.

Jihomoravská  krajská rada KČP, z.s.  uspořádala  v Brně dne 4. 4. 2015  seminář k 70. výročí osvobození Československa z nacistické okupace, ale  zejména k připomenutí si osvobozovacích bojů na území   jižní a severní Moravy slavnou Rudou armádou a jejími spojenci. Na 60 účastníků úvodem vzdalo poctu a úctu všem padlým a obětem druhé světové války v boji proti fašistickému Německu a současně   mělo možnost se seznámit s referáty odborníků a historiků, kteří se na historickém  obsahu semináře podíleli. Hlavní referát přednesl PhDr. Karel Janiš. Hovořil k příčinám a  vzniku  průběhu druhé světové války. Současně připomněl velmi složité vyjednávání mocností SSSR, USA a Anglie / protihitlerovská koalice/ ohledně vedení bojových operací a poválečném uspořádání Evropy.

Koreferát o osvobození území jižní Moravy přednesl poslanec doc. PhDr. Miroslav Grebeníček, CSc. , který velmi podrobně hovořil o Bratislavsko-brněnské operaci  Rudé armády /RA/. O průběhu těžkých bojů v oblasti Lanžhota, Břeclavi a Hodonína. Připomněl nástup RA ve směru na Brno a jeho osvobození. Uvedl jména prostých vojáků, ale i jejich velitelů, kteří hrdinně bojovali při osvobození jižní Moravy.

V koreferátu o osvobození severní Moravy a samotné Ostravy velmi obšírně hovořil RSDr. Karel Klimša. Na různých příkladech uvedl složitost a krutost bojů,  kdy vojáci RA společně s l. čs. armádním sborem pod velením generála  Ludvíka Svobody  sváděli krvavé boje o opevněná opěrná  postavení Němců kolem Ostravy, ale i v samotném městě.

Přítomní účastníci si na závěr hlavního bloku programu vyslechli  slavné verše o Rudé armádě,  osvobození,  radosti z míru a života, které přednesla profesorka Stanislava Kučerová.

 U příležitosti významného 70. výročí osvobození Československa  byla některým členům a funkcionářům  KČP udělena ocenění za jejich dlouholetou obětavou práci.   Jednalo se o Karla Janiše,  Miroslava Grebeníčka,  Rudolfa Zbína,  Zdeňka Rolinka,  Aleše Kopky,  Jana Kuxe,  Stanislava Gardavského.  Dodatečně bude předáno ocenění  i nejstaršímu členu KČP - 107 letému Stanislavu Spáčilovi.

Do diskuse se přihlásilo celkem 10  zástupců vlasteneckých a občanských sdružení,  KSČM. Přítomné současně pozdravil předseda NR KČP RSDr. Milan Richter CSc.,  který přijal pozvání a semináře se osobně účastnil. Ocenil a vyzdvihl obsah semináře v jeho historické obhajobě  pravdy,  úloze RA a hrdinství všech,  kteří bojovali proti fašistickému Německu. Vyzvedl úlohu KČP v současné době a seznámil přítomné o dalších politických a společenských aktivitách klubu v roce 2015.

Závěrem semináře bylo  přítomným  přečteno  provolání, ve kterém je připomenuto několik významných událostí před 70 lety a následný vývoj v Československu a Evropě  po skončení války.  Provolání vyjadřuje nesouhlas s průjezdem vojenské techniky a vojáků  USA  přes naše území a nesouhlasí s projektem tzv. Roku usmíření v rámci připomenutí odsunu Německých občanů z Brna v roce 1945.  Provolání bylo všemi přítomnými schváleno a bude předáno ke zveřejnění do sdělovacích prostředků a Hraničáře.  

Závěrem je nutné poděkovat za účast zástupcům a funkcionářům vlasteneckých sdružení v Brně, předsedovi Jm KV KSČM Pavlu Březovi,  zástupkyni KČP z Olomouckého kraje Adéle Valentové,  ale i dalším účastníkům z celého Jihomoravského kraje. Uvedený  seminář  by měl být svým obsahem významným  odkazem mladé generaci v hledání a obhajobě  historické  pravdy,  která je v současnosti křivena a  překrucována.

 

 Vlašín Miroslav, předseda Jm KR KČP.  

Fotogalerie: Odkaz pro budoucí generace.