Odhalení památníku obětem fašismu a nacismu - Cheb 12.9.2015

17.09.2015 20:23

"Slavnostní akt byl zahájen krásně zazpívanou Česko-slovenskou hymnou ženským pěveckým sborem z Plesné.

 

V současné době není většího úkolu ve společnosti než boj za mír a proti válce, boj proti neofašismu a neonacismu, který opětně ve světě vzrůstá. Tento boj je pro občany České republiky bytostně spojen s obhajobou českých zájmů, které prosazuje Klub českého pohraničí a další vlastenecké organizace. V současné době vzrůstá význam slov, které pronesl v roce 1947 president Dr. Edvard Beneš, cituji:" 

„V nedávné době jsem podepsal historicky významné dokumenty pro naši Československou republiku, to jest, dekrety prezidenta Československé republiky. Tyto dokumenty nám dávají naději, že se již nikdy nebudou opakovat tragické události let 1938 a 1939.

Vědom si neblahých zkušeností národa, zejména z druhé světové války, zanechávám Vám odkaz, ve kterém Vás varuji před možnými dalšími požadavky za znovuosídlení našeho pohraničí sudetskými Němci, kteří byli po právu na základě mých dekretů z naší republiky odsunuti.

Může se stát, že mé dekrety vydané z rozhodnutí vítězných mocností druhé světové války, budou odstupem času revanšisty prohlašovány za neplatné.

Může se stát, že se najdou „čeští vlastenci“, kteří se budou sudetským Němcům za jejich odsun omlouvat a že budou nakloněni otázce jejich návratu.“.

"Vážení spoluobčané,

protože se již v naší zemi našli tyto „vlastenci“ a přímo i z řad ústavních činitelů, jistě se mnou budete všichni souhlasit, když požádám zde přítomné zástupce našeho kraje v parlamentu a v krajském zastupitelstvu, aby těmto lidem připomněli slib, který dali při nástupu do ústavní funkce."

S těmito slovy zahájil slavnostní akt odhalení pamětního kamene na počest obětem fašismu a nacismu přítel pplk. PS v.v. JUDr. Jiří Chmelarčík.

 

Následovaly krátké projevy starosty města Cheb Ing. Petra Navrátila, předsedy Národní rady KČP plk. PS v.v. RSDr. Milana Richtera, CSc., který zároveň předal zlatou medaili in memoriam Jaroslavu Morávkovi, kterou převzala jeho manželka. Dále vystoupili poslanec Parlamentu ČR Mgr. Jaroslav Borka, předseda ČSBS Ing. Jaroslav Vodička, konzul Ruské federace z konzulátu v Karlových Varech, německý představitel antifašistů Karlheinz Köhler a závěrečný projev přednesl předseda Legionářské obce v Chebu přítel Jan Držmíšek. Za zvuku Husitského chorálu došlo k odhalení památníku a položení květin k němu.

Po slavnostním odhalení památníku se přítomní občané přesunuli k uctění památky tří zastřelených antifašistů u chebského nádraží 14.9.1938 - Emanuela Bláhy, Václava Tejčka a Jana Klennera . Zde ve svém vystoupení připomněl chebský místostarosta Ing. Pavel Hojda desítky dalších jmen bývalých ochránců hranic a pořádku na Chebsku, kteří jako antifašisté položili při plnění svých úkolů život v období působení Henlajnovy 5. kolony u nás. 


Poté společným obědem pozvaných hostů a organizátorů pietní akce v nádražní restauraci v Chebu bylo toto vydařené a velmi významné protiválečné a mírové mezinárodní setkání současných antifašistů ukončeno.

Text: J. Chmelarčík a J. Horák

Foto: J. Horák, V. Jančo

Fotogalerie: Odhalení památníku obětem fašismu a nacismu - Cheb 12.9.2015

1 | 2 | 3 | 4 >>