Ochránci přírody v lese pod horu Krudum

03.01.2014 08:00

Již zakladatel Felix Edmuntovič Dzeržinskij řekl ve svém projevu k novým milicionářům, že naše budoucnost je v našich dětech .Co je naučíme,co do nich vložíme,to nám také v budoucnu vrátí. Ano i My v OR KČP Sokolov tomu velmi dobře rozumíme a tak se snažíme vychovávat naši nadějnou mládež v lásce ke své vlasti, k ohleduplnosti k člověku a touze po vědění. Nenásilnou formou, vlastního příkladu, vštěpujeme tradice naší tolik zkoušené země.

V Sobotu dne 19.října jsme uskutečnili malý turistický výlet s mladými Ochránci přírody do lesů pod horu Krudum. Jedná se o 12 – 15 lete vnímavé sokolíky, kterým není lhostejná krajina ve které žijí. V tábořišti na louce na úpatí hory Krudum jsme při opékání dobrých špekáčků rozprávěli na téma: “Kdo byli ochránci našich státních hranic“. Beseda byla vedena jako hra s dotazy a vlastními názory mladých besedníků.

Počasí nám přálo. Celý den se na nás usmívalo sluníčko, jako by nás chválilo za naši prospěšnou činnost. V závěru dne jsme se rozešli s tím,že si takovýto vlastenecky orientovaný výlet v příštím roce zopakujeme .

PhDr. Pavel A. Sedláček

předseda OR KČP Sokolov a OSH Kraslice