Obsah dopisu zaslaný premiéru České republiky

06.03.2013 07:05

V  Olomouci  6. března 2013

Pane premiére,

záměrně vynechávám z oslovení  slovo „vážený“, protože po tom, jak jste se projevil v Mnichově při jednání se zástupci Spolkové republiky Bavorsko, nemůžeme si Vás vážit.

My, členové  Vlasteneckého sdružení antifašistů a Klubu českého pohraničí v Olomouci, jsme Vás již jednou upozorňovali dopisem , že Vaše jednání jako premiéra vlády suverénního státu, jakým je ČR, se zástupci jen jedné spolkové republiky – Bavorska, není v souladu se zájmy této země. Vaše oficiální návštěva v Mnichově, kde jste opět jednal s Horstem Seehoferem údajně jménem celého českého národa, je pro ČR degradující. Vaše podlézavé vystoupení v bavorském zemském sněmu, jako vůbec prvního českého premiéra, posílí pozici Sudetoněmeckého Landsmanšaftu a otevře cestu k dalším požadavkům vůči ČR. Doposud všichni premiéři respektovali závěry Postupimské dohody a nikdo z nich se nikdy neomlouval viníkům za nespáchané údajné křivdy. Účast zástupců SNL  na slavnostní večeři po návštěvě KT Dachau, je výsměchem historii a zejména občanům ČR, kteří ještě nezapomněli na hrůzy 2. světové války, na své blízké, kteří zahynuli v různých nacistických koncentračních táborech a hlavně na úlohu sudetských Němců, kteří velkou mírou přispěli k okupaci ČSR a rozpoutání této války. Vaše omluva za tzv. „nucené vysídlení“ sudetoněmeckého obyvatelstva po roce 1945 je projevem ponižující servility, která se neslučuje s jednáním premiéra suverénního státu. Vaše slova o nenávratném zdevastování pohraničního území, způsobeném odsunem Němců, lze vyvrátit a dokumentovat pravým opakem. Do roku 1989 žili občané pohraničních oblastí plnohodnotným životem  v prosperující a nezadlužené zemi. K plné a nenávratné devastaci došlo po roce 1989, kdy přičiněním nezodpovědných vlád, k nimž patří velkou mírou i  Vaše koaliční vláda, bylo vše zničeno, rozprodáno cizím zájemcům a rozkradeno. Při stále sílícím nátlaku pohrobků SNL na ČR a snahám zvrátit výsledky 2. Světové války, Vaše ostudné bratříčkování se zástupci Bavorska, které je právem považováno za domovinu pohrobků sudetských Němců, je odsouzeníhodné. Návštěva Horsta Seehofera v Praze  i s jeho doprovodem zástupců SNL, i když podle Vás bude mít opět „ standardní průběh“, není  přínosem  pro celý český národ a proto by se měla odehrávat v rámci soukromých vztahů. Bylo by též žádoucí, aby se občané ČR dozvěděli, jak přínosná pro ně bude návštěva této delegace. Je totiž evidentní, že se bude jednat o další pronikání nežádoucích německých živlů na území ČR, posvěcené souhlasem českého premiéra.

 

Členové VSA a KČP v Olomouci ještě jednou prohlašují, že Vaše setrvání ve funkci premiéra je nepřijatelné, poškozuje zájmy občanů této země a ohrožuje její suverenitu. Proto žádáme, aby jste zvážil další setrvání ve vládě.