O Šumavě - po Šumavě

25.09.2015 07:43

Po parném létě nastal čas krásného babího léta. Členové KČP se zúčastňují nejen akcí oficiálních, jako jsou různá setkání, pokládání kytic, vzpomínkové akce, vlastní schůzová činnost apod.

Umíme si najít i čas na uvolnění v přírodě na krásných výletech do míst, kterých naše země nabízí nepřeberné množství. Je důležité také napsat, že je velkou výhodou, že se mezi námi vyskytuje člověk, který po vlastních zkušenostech z cestování po naší zemi na kolech, dokáže naplánovat výlet pro starší osoby, kterých je už nyní v KČP většina. A tak náš přítel a kolega Karel Šusta pro nás opět připravil nádherný výlet, tentokrát na Šumavu.

Začátek cesty nás zavedl do Sušice, kde jsme se setkali se zástupcem místní organizace KČP s přáním navázat kontakty z minulých let, které se úmrtím našich starších kolegů na několik let přerušily. Doufáme, že toto setkání nebylo poslední. A pak už jsme se vydali do lůna krásné přírody Šumavy. Zavítali jsme do Kašperských hor, kde ženy obdivovovaly krásně upravené náměstí a muži zavítali do muzea motocyklů. Hlavně proto, že většina z nich pracovala v bývalé Jawě a vystavené motocykly důvěrně znali. Pak jsem se vydali na Čeňkovu pilu, k soutoku řeky Vydry a Křemelné, prošli jsme kolem náhonu, obdivovali nádherné smrky, které tam osobně zasázel skladatel Bedřich Smetana. Pak nás cesta zavedla do Srní, na Antýgl, Kvildu i Horskou Kvildu až do výšky 1075 m n.m. Krásné rozhledy z kopců na okolní krajinu nás překvapily nádhernou zelení, jako kdyby se předešlě týdny tropických veder a sucha na Šumavu nedostaly.

Výlet byl nádherný, př. Šustovi patří velký dík za jeho uspořádání.

 

Fotogalerie: O Šumavě - po Šumavě

1 | 2 | 3 >>