Nic není zapomenuto, nikdo nebude zapomenut

13.08.2011 21:05

ČESKÉ HAMRY - Husitským chorálem byl zahájen v sobotu 13.srpna 2011 pietní akt u železničního viaduktu nedaleko státní hranice s Německem, kde stojí pomníček svobodníka Jaroslava Soukupa. V roce 1963 zde byl postřelen a následně zranění podlehl. Zemřel přesně týden po svých 24. narozeninách. Je to 48 let, co byl při výkonu služby na státní hranici smrtelně zraněn narušitelem svobodník Pohraniční stráže Jaroslav Soukup. Dalším zraněným byl jeho druh Josef Musil, i ten později svým zraněním podlehl. Při této příležitosti si letos připomínáme i 60 let od vyhlášení zákona o ochraně státní hranice, řekl v hlavním projevu místopředseda Národní rady Klubu českého pohraničí (KČP) RSDr. Milan Richter, CSC. Dále připomněl náročný výcvik a službu mladých mužů na hranicích a odsoudil štvavou kampaň, která je vedena proti bývalým příslušníkům Pohraniční stráže. Nikdy bychom neměli zapomínat na ty, kteří při ochraně státní hranice položili své mladé životy, dodal Milan Richter..

Na akci, kterou pořádala Okresní rada KČP a sekce BOSH Chomutov, pod záštitou OV KSČM Chomutov, se včetně občanů chomutovska, sjela více jak stovka účastníků i z různých krajů a okresů republiky, zejména z Prahy, Benešova, Karlových Varů a Chebu. Mezi účastníky vzpomínkového shromáždění byl také poslanec Josef Šenfeld a delegace Svazu mladých komunistů Československa.

Po pietním aktu následovala v sále blízkého hotelu beseda všech účastníků, na které se svými vzpomínkami a zkušenostmi ze služby na hranicích, vystoupila i řada bývalých pohraničníků. Toto každoroční vzpomínkové shromáždění u pomníčku svobodníka Jaroslava Soukupa se i letos vydařilo a všem jejím organizátorům, OR KČP a OV KSČM Chomutov, patří poděkování.

Za Okresní radu KČP Chomutov Vladimír Šíma